Lidt her og lidt der

Stykkevis er­kender vi (1. Kor. 13.9). Som brikker i et pus­lespil, skal Guds ord stykkes sammen. Lidt herfra og lidt derfra. ALT skal passe i har­moni med hi­nanden, ellers har vi ikke forstået det rigtigt og bør ændre vores op­fat­telse og mening.

Es. 28.9-10: Hvem skal han lære kund­skab, hvem skal han lære at forstå lærdom, dem, der er fra­vænnet mælken og trukket fra brys­­terne? For for­­skrift skal være efter for­­skrift, for­­skrift for for­­skrift; linje efter linje, linje for linje; lidt her og lidt der. [Et forskrift er en regel eller et princip.]

Harmoni IKKE modsætning

Guds ord er ALTID i over­ens­stem­melse med sig selv, hvis der er uover­ens­stem­melser, så er det enten, fordi noget er oversat forkert, de bruger en grund­tekst, som ikke er den origi­nale, eller men­nesker sim­pelthen ikke har forstået det rigtigt. Det der med at finde et skrift­sted, der passer til din me­ning, og så bruge det til at bevise, at din mening er den rigtige. Det er ikke rigtigt. Det er dumt.

Hvis der er noget i Guds ord, der siger viser noget andet, end det vi påstår, så gør vi klogt i at ændre vores me­ning og op­fattelse, for Guds ord ændrer sig ikke. Og det Gud har sagt ER sandt. Vi er bare nødt til at forstå det rigtig.

Ændring forbudt

At bytte nogle ord ud i Guds ord med nogle andre af en helt anden betydning og så bruge skriftstedet til at “bevise”, at det, de siger eller skriver, er rigtigt, det er endnu mere dumt. Jeg forstår ikke at men­nesker tør.

At påstå at noget ikke er sandt, fordi de kan finde ét skriftsted i Guds ord, der beviser det, de mener. Når der sam­tidig er en eller flere andre skrif­tsteder, der viser, at deres på­stand ikke er rigtig. Det er ganske enkelt ikke klogt af dem; for Guds ord ændrer sig altså ikke efter vores mening. Og hvis de tager fejl, fordi der er andet i Guds ord, der viser det, så er det dem og even­tuelle andre, der kommer til at få pro­blemer ud af det. For Gud ændrer ikke sit ord.

Gud kan ændre mening

Gud kan godt ændre mening. Men han ændrer ikke sit skrevne ord. Når nogen går i forbøn for andre, så kan han forbarme sig og ændre mening.