Ligesom en tyv om natten


Men Herrens dag skal komme som en tyv; da skal him­lene forgå med brag, og ele­men­terne skal komme i brand og op­løses, og jorden og alt men­nes­ke­værk på den skal brændes op.

2. Pet. 3.10


Hvad er det så, der vil komme som en tyv om natten?

Herrens dag

Ja, der står altså her at Herrens dag vil komme som en tyv om natten. (Ja, det står der altså i den grund­tekst, som jeg anser for at være den rigtige.)

Grundteksten

2. Pet. 3.10: Men Herrens dag (2250vil komme ligesom en tyv om natten, i hvilken himlene med brag skal forgå/forsvinde (3928) (eller gå forbi, passere), og him­mel­lege­merne vil øde­lægges med stor varme, men jorden og de i dens ger­ninger skal brændes op.

Hvilken dag?

Der står Herrens dag. Ordet 2250 betyder dag, men bil­led­ligt talt kan det være om en ube­stemt periode. | Ud­trykket Herrens dag bruges om for­skellige slags dage. Det er ikke altid om Jesu gen­komst.

(3928): at gå forbi, at komme til. Anvendelse: Jeg går forbi, for­svinder, for­svinder ud af syne; jeg bliver ugyldig, bliver for­fæng­elig, for­sømmer, til­side­sætter. | Des­uden: forbi-gå, gå forbi, pas­sere. De engelske ord kan betyde: gjort tom, ubrug­elig, vær­di­løs, for­sømme (be­vidst overse), se bort fra, igno­rere.

Denne Herrens dag

Der kommer altså en dag, hvor himlene skal gå forbi eller forsvinde ud af syne eller måske blive ødelagt; for vi ved jo også, at Gud vil skabe nye himle og en ny jord, se Åb. 21.1. Denne Herrens dag vil komme som en tyv om natten, fordi “Ingen kender dagen eller timen“.