Løvhyttefesten

Løvhyttefesten er den sidst af de af Gud annon­cerede obli­ga­toriske fest­tider, som han har fastsat til sine forud fast­lagte tider. Derfor ved vi også, hvornår disse efter­års­fester og kom­mende begiv­en­heder vil finde sted.

Løvhyttefesten fejres

Løvhyttefesten er fra d. 15. dage i den 7. måned (3. Mos. 23.34) og 7 dage frem. Den 8. dag af­sluttes festen så. Det er fra den 15. tishri. Og det be­tyder, at det er, når det er fuld­måne i den 7. måned, at løv­hyt­te­festen be­gynder.

Mark Biltz fortæller om løv­hyt­te­festen i klippet her: (24:01) Løvhyttefesten er, når det er fuld­måne i den 7. måned. Der vil de tilbede Kongen på hans trone. Zak. 14.16.

Jesus blev født på den dag

Ja, der er faktisk nogen, der mener, at Jesus blev født på den 1. dag i løv­hyt­te­festen. Se og hør det i videoen her:

03:44 – Argu­ment for Jesu fødsel på løv­­hyt­te­­festen fra Johan­­nes­­evan­­geliet.

Det kan absolut også ligne vores himmelske Far, at Jesu skal op­fylde den sidste af de 7 fest­dage, hvor det så fak­tisk på sin måde begyndte med Jesu fødsel. Ja, hvornår mon und­fang­elsen så fandt sted. Er det mon også en af fest­dagene? Jeg ved det ikke.