Luciferase i blod efter COVID-19-vaccination

Luciferase lyser. når det kommer under sort lys. Hvad er sort lys? Sort lys er ultra­violet lys. UV-A lys.

Blodet lyser hvorfor?

Tom har lagt denne video ud på G247 Cen­sored – G247 Cen­su­reret – fra d. 7. au­gust 2021: “Luci­ferase in post COVID-19 vac­ci­nated (Moderna) blood – glows white – graphene ana­lysis” Luci­ferase i blod efter COVID-19-vac­ci­nation (Mo­derna) – lyser hvidt – gra­fen­analyse – og blod­ana­lyser efter COVID-vac­cinen viser for­vrængede blod­celler og grafen-jern­oxid (‘jern blandet med ler’ se: Daniel 2.43). Tom skriver under videoen:

Ifølge Stew Peters og dr. Jane Ruby af­slører ana­lyseret blod under et mikroskop for­vrængede blod­celler, graphen rør­lignende struk­turer og Luci­ferase ‘hvide prikker’. Ifølge dr. Philippe Van Welbergen i Stor­bri­tannien lyser Luci­ferase white dots også op og gløder hvidt, når de placeres under fluores­cerende lys, med Lucifers (alias Satan) falske lys. Herren Jesus Kristus er “det sande lys, som op­lyser ethvert men­neske, der kommer til verden.” – Johs. 1.9. Du må ikke “acceptere” Luciferase’ falske lys i dit tempel (aka krop) nogen­sinde. (Citatslut. Der står mere under videoen.)