Lucifers mærke

Michelle Katherine Orts har skrevet og lagt neden­stående ud på 444 Pro­phecy News d. 22. oktober 2021 – Yes. It’s The Mark of Lucifer = Satan The Beast – Ja, det er Lucifers mærke = Satan & Dyret – Michelle Kat­herine Orts er også kendt som Turtel­due og hustru til ægte­mand Reverend David Orts. – Jeg har oversat det med deepl. Det der står i denne klamme [. . . ] har jeg tilføjet.


Rhema bekræftende ord fra Jesu Helligånd

Lucifers mærke

28. september 2021
Michelle Katherine Orts

Ja, det er Lucifers mærke = Satan & Dyret

Jesus’ Helligånd har talt om, at “mRNA-skuddene (som snart bliver til DNA) er for­løb­eren for, og vil snart blive det egent­lige dyrets mærke, som Bibelen taler om. Luci­fer­ase og Luci­ferin er i mRNA-skud­dene. – Lucifer er Dyrets Satans navn.”

WO2020 060606

WO2020 060606 – Crypto­currency system using body activity data – WO2020 060606 – Krypto­valuta­system, der an­vender krops­aktivitets­data – Det ameri­kanske patent­nummer for mRNA-skuddet er blevet ind­givet og er 060606.

#PROOF #Patent #060606 er den krypto­valuta-tek­nologi, der er inde­holdt i mRNA-skuddene, som inde­holder bio­sen­sorer og kvante­tek­nologi: Dyrets billede (Satans DNA = Satans SÆD) er inde­holdt i skuddet med Satans DNA fra den faldne engel blandet med myrdet baby­blod og væv udødelig­gjort af fermen­tans inkog­nito myco­plasma, den op­rindelige mennes­kelige vilde stamme.

Mycoplasma

Mycoplasma fermentans infection promotes immor­tali­zation of human peripheral blood mono­nuclear cells in culture – Myco­plasma fermen­tans-in­fektion fremmer im­mu­nisering af men­nes­kelige perifere blod­mono­nu­kleære celler i kultur. [Og det samme på lidt mere forståeligt dansk: Mycoplasma fermentans-infektion fremmer udødelighed af menneskelige blodceller fra omgivende blod i dyrkning.]

Mycoplasma er en fremmed art i sig selv og er mindre end bakterier eller virus. Jesu Hellige Ånd har vist mig, at det stammer fra de faldne engle. Myco­plasma er en intra­cel­lulær obli­ga­torisk parasit, som kaprer enhver celle, som den kommer ind i, og tager den i be­sid­delse for at repro­ducere flere af sig selv.

Mycoplasma (plasma = blod) for­år­sager udøde­lighed i alle celler, som det blandes med, hvad enten det er planter, dyr eller men­nesker, så længe det bliver fodret og ved­lige­holdt. Denne livs­form af fremmed art vil leve i det uendelige, så længe den befinder sig i det rette miljø til at fremme sin over­levelse.

Blander sæd

Bibelen er klar over, at disse dage vil være som Noas dage, da de faldne engle blandede deres DNA med men­nes­kelige kvinder. Herren Jesus tilbageviser enhver løgn­agtig og for­førende ånd.

Bøn

Jeg beder om JESUS’ BLOD over min online-indsats og over alle mine venner, min familie, min evige familie og over hele Kristi JESU legeme. I JESUS’ MÆGTIGE NAVN OVER ALLE NAVNE. – AMEN.

Michelle Katherine Orts