Må Gud frelse os

Jeg har skrevet til Life ­Site ­News flere gange og spurgt, om jeg må lægge denne artikel ud på min hjem­me­side, men de svarer ikke. Så nu gør jeg det. Det havde været bedre om in­­for­­ma­­tionen var kommet ud, mens den var ny, for nu har de fleste dan­skere jo valgt at deltage i pro­­jektet.

Min indledning

De fleste vil ikke tro på sand­heden. De kan, som Michael Yeadon siger, ikke for­holde sig til sådan en ond­skab. Men det æn­drer ikke noget, at folk for­nægter sand­heden og nægter at tro på det.

Sand­heden bliver ikke mindre sand af at nægte at tro den.

Og nu er der flere andre, der fortæller og kan bevise, at de ting, Michael Yeadon ad­varede om, faktisk er i færd med at gå i op­fyld­else. – Des­værre for de fleste men­nesker. Fordi de ikke lyttede og tog ad­var­slerne al­vorlige.

Overskrifterne, det der står i kursiv og det, der står i disse [. . .] firkantede klammer, har jeg tilføjet.


Regeringer lyver

Hvorfor lyver de? Fordi de vil dræbe mange

Tidligere Pfizer VP: Din regering lyver for dig på en måde, der kan føre til din død.

Kig ud af vinduet og tænk: “Hvorfor lyver min regering for mig om noget så funda­men­talt?” Fordi jeg tror, at svaret er, at de vil dræbe dig ved hjælp af denne metode. De vil dræbe dig og din familie.

Dr. Michael Yeadon, Pfizers tid­ligere vice­præ­sident kon­klu­derer i en e-mail­kor­res­pon­dance: “Jeg er senest begyndt at under­skrive med ‘Må Gud frelse os‘, fordi jeg tror, at vi har mere brug for Gud nu end nogen­sinde siden 2. verdens­krig.”


Life Site News

LifeSiteNews er blevet per­­ma­­nent for­­budt på You­­Tube. Klik HER for at til­melde dig for at mod­­tage e-mails, når de til­føjer til deres video­­bib­liotek.

Patrick Delaney har lavet et tele­­fon inter­­view med dr. Michael Yeadon. Han har skrevet det ned, og det ligger på Life Site News – Her­under har jeg lagt den over­sæt­telse, som jeg har lavet med hjælp fra Deepl – Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg indsat.

Artiklen er fra d. 7. april 2021


Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Lidt om Michael Yeadon er under ind­­holds­­for­­teg­­nelsen –
Side   2 – Interviewets hoved­punkter
Side   3 – Løgnere
Side   4 – “Konspiration” og ikke blot “sammen­faldende hen­sigts­mæs­sighed”
Side   5 – Muligt slutspil: vaccine-“pas” bundet til bruger­betaling, om­fat­tende kontrol
Side   6 – Regeringen lyver, Big Pharma går fremad, læge­mid­del­myn­dig­heder er påvej, og mulig “masse­af­folk­ning”
Side   7 – “Absurd umuligt” at vari­anter vil undgå im­mu­nitet, “bare en løgn”
Side   8 – Hvorfor lyver min regering for mig? Fordi de vil slå dig ihjel
Side   9 – Folk kan ikke håndtere dette niveau af ond­skab, men Sovjet, Hitler og Mao viser, at det er muligt
Side 10 – På vej mod en løsning – Vi har brug for Gud
Side 11 – Side med flere op­lys­ninger


Om Michael Yeadon

7. april 2021 (LifeSiteNews) – Dr. Michael Yeadon, Pfizers tid­ligere vice­præsident og chef­forsker for allergi og luft­veje, som tilbragte 32 år i branchen med at lede forsk­ning i nye læge­midler og gik på pen­sion fra læge­mid­del­gi­ganten med “den mest ledende forsk­nings­stilling” inden for sit felt, talte med Life­Site­News i et tele­fon­inter­view.

Dr. Yeadon begyndte at identificere sig selv som blot en “kedelig fyr”, der gik “på arbejde for et stort medi­ci­nal­firma . . . lyttede til de vig­tigste nationale ud­sen­delser og læste de brede aviser”.

Fortsætter næste side med

Interviewets hovedpunkter