Mål af tro

Gud har givet alle mennesker et mål af tro.

Rom.12.3: Thi i kraft af den nåde, som er mig givet, siger jeg til hver eneste iblandt jer, at han ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have, men han skal tænke besindigt alt efter det mål af tro, som Gud har tildelt enhver.

Det mål af tro, som Gud har tildelt enhver. Alle har fået et mål af tro. Og jeg tror, at vi alle har fået samme mængde, hvis det ellers kan måles. For Gud er retfærdig, og han gør ikke forskel på folk. Spørgsmålet er, hvordan vi bruger det mål af tro, vi har fået, for tro kan vokse og blive større.

Stor tro

To steder omtaler Jesus en stor tro. Der er høvedsmandens store tro i Matt.8.10: . . . så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Og det samme i Luk.7.9»Jeg siger jer, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro.« Så er der den ka­na­næ­is­ke kvinde i Matt.15.28»Kvinde, din tro er stor, det ske dig, som du vil!«

Lille tro

Jesus taler også om en lille tro. Men selv en lille tro kan udrette meget. I Matt.17.20 står der: Han svarede dem: »Fordi I har så lidt tro; thi san­de­lig siger jeg eder: hvis I har tro som et sen­neps­frø, kan I sige til dette bjerg: ›Flyt dig herfra og derhen,‹ så skal det flytte sig; og intet vil være umuligt for jer. Jesus siger her til disciplene, at hvis de har tro som et sen­neps­korn så kan de sige . . . . Et sen­neps­korn er meget lille. Så selv lidt tro kan være nok.

Ikke lille tro – men vantro

Nogle siger nok: “Jamen, der står i starten af verset: Fordi I har så lidt tro“. Og det er fuldstændig rigtigt, at det står der, men der burde have stået fordi I har vantro. Her er igen et af de steder, hvor det ikke er ligegyldigt, hvilken grundtekst Bibelen er oversat fra. I den grundtekst, som Bi­bel­sel­skab­ets ov­er­sæt­te­re har oversat fra, står der lidt tro. Men i den grundtekst, som jeg tror, er den rigtige, står der vantro.

Det giver ikke mening først at sige, at disciplene ikke kan, fordi de har så lidt tro, og derefter sige, at de kan, hvis de har tro som et sennepskorn, som er meget lille. Det giver til gengæld mening at sige, at de ikke kan, fordi de har vantro, men de kan, hvis de har tro som et sennepskorn. Vantro er det direkte modsatte af tro og modarbejder troen. – Det giver mening.

Tro kan vokse

Vi er nødt til at tro for at kunne tage imod Guds gave Jesus. Det er et valg at tro. Det er et valg, hvad jeg vælger at tro på. Så det er ikke først, når mennesket er blevet “troende”, at det har fået sit mål af tro. Men nu er det om at bruge troen rigtigt, så den kan vokse og blive stor og stærk. I 2.Kor.10.15 står der: . . . når jeres tro vokser. I 2.Tess.1.3 står der: Vi er skyldige altid at takke Gud for jer, brødre! som ret er, fordi jeres tro vokser mer og mer, og den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle.