Magnetisme

Her kan du kan se mere i Den Store Danske om, hvad elek­tro­mag­ne­tisme er.

Mennesker, der har valgt at lade sig “vac­cinere” med en COVID-19 vac­cine, kan efter­føl­gende op­leve, at de kan sætte en magnet eller en anden metalgenstand fast på armen, hvor de er blevet stukket. Andre har op­levet, at de kan sætte mange andre ting af metal fast på sig. Hvad sker der? Det har intet med en vaccine at gøre.

Nu må jeg hellere for­tælle, at men­nesker, der ikke er blevet vac­ci­nerede, ikke er blevet testede og ikke har brugt medi­cinske mund­bind, også har op­levet at blive magne­tiske. – Det er sandt! – Der kan også være grafenoxid i mad. – Jeg for­tæller det, fordi der sikkert er grafen­oxid i pode­pindene og i de medi­cinske mund­bind også. – Det er livs­farligt!


Undersøgelse i Luxembourg

Undersøgelse af elektro­mag­ne­tisme hos vac­ci­nerede per­soner i Luxem­bourg. I den vac­cinerede gruppe viste 29 af de 30 ad­spurgte personer til­trækning til mag­neten. Det vil sige, at mag­neten klæ­bede til deres hud. – Læs artiklen fra d. 8. juli 2021. –

Elektromagnetisme


Magnetiske ‘vacciner’ og nanobotter

Vaccine fra Helvede har også noget lig­gende om elektro­mag­ne­tisme.

Magnetiske ‘vacciner’ og nanobotter


Video med magnetisme

To mobiltelefoner bliver klæbet til hendes arm. – Orwell City fra d. 30. maj 2021.