Magtsyg

Ordet magtsyg betyder et sygeligt begær efter magt. At være herskesyg.


Ordforklaring

Fascisme – en politisk bevægelse som bl.a. går ind for stats­kontrol med erhvervs­livet og for­bud mod fag­for­eninger og politiske partier, og som bygger på en stærk nationa­lisme; grund­lagt i Italien i 1920’erne.

Fascist – en person der er tilhænger af fascismen. Betydnings­for­klar­ingen er: en auto­­ritær og brutal person.

Fascistisk – som har at gøre med fascisme. Betydnings­for­klar­ingen er:·  som opfører sig autoritært og brutalt.

Autoritær – som udøver auto­ritet og kræver streng lydighed, eller som er præget heraf = ene­vældig, dikta­torisk.

Enevældig – som har uind­­skrænket herre­­dømme = suveræn, ene­­mægtig, ene­­her­skende.

Diktatorisk – som hævder sin eneret til at herske = enerådig.

Det er Politikkens Nudansk Ordbogs forklaring til ordene.


De magtsyge

Ud fra ordenes betydning så kan en fascist være en autoritær og brutal person. At være fascistisk kan være at opføre sig autoritært og brutalt. En autoritær person er en, som udøver autoritet og streng lydighed. Det er det samme som enevældig og diktatorisk. Det er, hvad ordene betyder ifølge ordbogen.

Siden coronavirus kom til Danmark i det tidlige forår 2020, har vi så ikke gang på gang fået dikteret, hvad vi ikke må, og hvad vi skal? Hvis nogen ikke følger på­budene, hvad sker der så? – Bøder. – Altså er det auto­ritære personer, som kommer med ordrene.

Er det ikke brutalt, det mink­farmerne har været udsat for? – Jo, det er. – Og så var det ikke engang lovligt. Og det blev ikke stoppet med det samme, de blev klar over, at det var ulovligt. Det er lovløshed – at handle som om loven ikke eksisterer.

Har Mette Frederiksen og regeringen ikke dermed opført sig diktatorisk og fascistisk? Ud fra ordenes betydning og hvad de har gjort? – Kan vi sige, at Mette Frederiksen ikke er magtsyg? – Hvem bestemmer i Dan­mark for tiden? – Hvem hersker over danskerne og fortæller os, hvad vi ikke må, og hvad vi skal?

Billedet ligger på Rune Oliver Christensens facebookside. Og se på datoen! Den er fra d. 27. november 2019. Det er fra før coronavirus kom til Danmark. Der står også en tekst til billedet.


Hvad vil det sige at være magtsyg?

Christian Cambell har skrevet en rigtig god artikel­serie om at være magtsyg. Et psyko­logisk studie i magt­syge, nærmest skrevet i menneske­sprog. Det kan du se mere om her:

Christian Cambell – Magtsyg


Fascisme

Mette Frederiksen siger i en spørgetime, at nogen på facebook antyder og sammen­ligner regeringen med fascisme. Det kan hun absolut ikke lide. Men er den påstand da så mærkelig? Fascisme passer måske ikke helt godt ifølge ordbogen, som skriver: “En politisk bevægelse som bl.a. går ind for statskontrol med erhvervs­livet og forbud mod fag­for­eninger og politiske partier, og som bygger på en stærk natio­nalisme; grundlagt i Italien i 1920’erne”. Men der er også andre meninger om, hvad fascisme er.


Hvor fascistisk er Danmark?

I denne video: “Hvor fascistisk er Danmark? + Tre eksempler på hvor­ledes ‘systemet’ hævner sig på befolk­ningen”; fortæller Mads Palsvig om, hvad det vil sige, at et land er fascistisk. Han har en anden mening end ordbogen. Hør selv hans mening. – Han fortæller bl.a. at G5 får fuglene til at falde døde ned.

Hvor fascistisk er Danmark?


Psykisk vold og regeringens krænkelser af folket

Er regeringen narsisistisk? Altså patologiske sociopater. – Se selv, hvad psykolog Susanne Wich skriver på face­book d. 14. feb. 2020: Jeg er psy­kolog og har i en længere år­række arbejdet med psykisk vold i for­hold til kvinder og mænd i nar­cis­sistiske rela­tioner. Det har for mig været tydeligt at spotte disse mønstre i den måde reger­ingen agerer overfor be­folk­ningen i de for­skel­lige tiltag, der bliver ud­foldet fra reger­ingens side. – Hør hvad psykolog Susanne Wich beskriver. Og vurder selv. Citatslut. – Den er også på hjemmesiden her:

Her kan du også høre artiklen – Psykisk vold og . . .


Mette Frederiksen – er hun psykopater?

Malue Montclairre har på sin face­book­side en artikel af Christian Eisner om psy­ko­pater. Læs selv, hvad Christian skriver d. 18. feb. 2021.


Magtsyge ledere

Berlingske har et par gode artikler liggende på nettet: “Magtsyge ledere” fra d. 18. marts 2002 – & – “Mette Frederiksen var også magtsyg før corona­krisen – derfor skal vi passe på nu” fra d. 8. april 2020. (Den om Mette Frederiksen kan desværre ikke læses uden at abonnere på Berlingske):

Magtsyge ledere & Mette Frederiksen


Bare ideolog

“Mette Frederiksen er ikke diktator – hun er bare ideolog” sådan skriver Marie Høgh i en blog i Jyllands-Posten d. 27. november 2020. Du kan selv læse artiklen her:

Ikke diktator – bare ideolog

Hvad betyder ordet “idelogi”? Studie­por­talen for­klarer det her:

Idelogi


Vågn dog op!

Jeg kan altså ikke sige, at Mette Frederiksen bare er ideolog. Jeg tror, at de fleste danskere bliver dybt rystet den dag, det går op for dem, hvordan hun har været hovedkvinden bag at ødelægge vort land. Indtil nu har regeringens håndtering af corona kostet vort land 500 milliarder kr. Og corona er ikke mere farlig end en forkølelse.

HJÆLPSTOP dog de men­nesker hur­tigst muligt! – Hvis alle de store ud­gifter fort­sætter, og ind­tægterne falder, så må det da være klart for en­hver, at Dan­mark går kon­kurs på et tids­punkt. – Er det det, der er planen?


Fortsættelse følger – måske