Manglen på omvendelse

Pastor Jerry Toney’ udsen­delse fra søndag aften d. 30. januar 2022. – A Sunday evening update and word – Jerry for­tæller bl.a. om noget, Herren sagde til ham aftenen før. – Jeg har sat over­skrif­terne ind. De brune tal er link til, hvor han siger det i ud­sen­delsen.

Manglen på omvendelse

1:47 – Jerry for­tæller, at han har set mange ting, men han har aldrig før set, hvad han ser i dag. Og det er manglen på om­ven­delse. Det er, som om folk ikke ser ud til at forstå, at den bedste måde at komme i kontakt med Gud på er at gå væk fra Satans bord. Og for at vi kan komme ind i en angrende tilstand. Og sætte os selv i en posi­tion, hvor vi kommer tæt på ham, ved at gå væk fra synd.

2:24 – Og du ved, jeg studerer Guds ord. Vi har men­nesker, der studerer reli­gion. Og så har vi men­nesker, der stu­derer Guds ord og stu­derer Guds ting. Og det er ligesom 1. Kor. 10:21 der siger, at du kan ikke sidde ved begge borde. Du kan ikke sidde ved Herrens bord og ånde ånders bord. Jerry har studeret det på græsk. Det er en absolut nød­ven­dighed at træffe en beslut­ning.

Er du frelst?

2:49 – Hvis den frelse du siger, at du har i Jesus Kristus, ikke har for­vandlet dig, så er du ikke frelst. Hvis du ikke bliver for­vandlet gennem en for­nyelse af dit sind. Hvis Den Hellige Ånd ikke taler til dig, nådens ånd, der taler til dig, korri­gerer dig, så har du den forkerte frelse.

Fører til vrede og dom

3:10 – “Til spot­terne og de der håner og de ‘engang altid frelste folk’, lad mig for­klare dig noget. Jesu Kristi vrede er faldet over de fleste kirker. Toksinet i Åben­baringen 6. Det første segl er åbnet. Og toksinet spredes igennem de kirker. Med en eksplosiv hastighed falder dommen over dem, der nægter at om­vende sig.”

En fristelse – en prøvelse

3:43 – Hvis du går til Åb. 3:10, vil du se, at den prøvelse, der kommer over hele jorden, som er her nu, det er en fris­telse, at vi bliver ikke engang fristet, fordi vi vandrer i om­ven­delse. Men folk forstår det ikke. I stedet har vi disse “engang frelst – altid frelste men­nesker”, der tror, de kan bede en lille synders bøn som en brand­for­sik­ring. De forstår ikke, at det slet ikke er til­fældet. Det er slet ikke til­fældet.

Guds vrede pga. manglende omvendelse

4:23 – Herren sagde til Jerry lørdag aften d. 29. januar 2022: “Jerry, min vrede er her pga. den mang­lende om­ven­delse.” Jerry sagde: “Ja, Herre jeg er klar over det.” Så sagde Han: “Føler du dig indig­neret (oprørt)?” Jerry svarede: “Ja, Herre jeg føler mig indig­neret. Jeg er meget indig­neret, når folk, der kalder sig kristne og holder fast i et ‘engang frelst altid frelst evan­ge­lium’, kommer og spotter og håner.” –

Og Herren fort­sætter, han taler meget klart og tydeligt til Jerry: “Du er en lille smule indig­neret, min vrede er nu kommet over kirken. Til dem der kalder sig selv kirke og nægter at vandre i om­ven­delse, min vrede er over dem og det giftige toksin spredes.” – Det er som en flod, en flydende giftig flod, der flyder fra præst til præst i kirke til kirke.

Dyrets mærke

5:31 – “Og jeg vil for­tælle jer noget. I folk derude der ser på disse kristen­dom kirke folk og Amir Sarfati. – Amir Sarfati tog vaccinen. – Dyrets mærke er virkelig. – Kristen­dom kirke folk kommer ikke imod dette. De siger, det er dit valg. Ja, de har ret, men det er også deres valg at forstå dette, som de også i følge skriften vil ende med at tage Dyrets mærke.”

6:11 – Jerry har aldrig set dommen fra 501 . . . kirken, som han ser den nu. Det er slemt nok at dommen falder over de uret­fær­dige, men at falde over dem der har dette falske doktrin-evan­ge­lium. Det er ikke, det er ikke et ord om ret­telse eller en ret­telse eller bare en ret­telse af den vej, der er kommet over dem. Det er Jesu Kristi vrede og Dyrets mærke er nu på dem. Det er blevet til en evig beslutning. Og Herren ad­skiller hveden fra ukrudtet.

Guds nåde

7:00 – Hvis du ikke går i om­ven­delse, for­står du bedre én ting. Du går i en falsk dok­trin. Denne tjeneste har en grund­pille i for­hold til skriften. Som Jerry citerer på den kanal hele tiden. Han prædiker det højt. Det er Titus 2.11-13 – For Guds nåde har vist sig for alle men­nesker, for hver eneste person på denne planet. Og for hver eneste af disse men­nesker i disse “engang frelst altid frelste kirker” har haft Guds nåde vist for dem.

Men hvorfor viser Guds nåde sig? Godt, hvis de vil lytte, det er vers 12 der lærer os at: “Hvis vi for­nægter ugude­lighed og verdsligt begær skal vi leve nøg­ternt, ret­færdigt og gud­frygtigt i denne dag. Hvorfor? Nogle af de samme men­nesker har nu skiftet, fordi bort­ryk­kelsen er ikke sket. Og de ønsker at knuse selve ideen om, at der er en bort­ryk­kelse på vej. Det er pga. deres vantro. De er de bange og de vantro. De er bange, fordi de har taget Dyrets mærke. Og deres vantro er for­bundet med vers 13. På udkig efter det vel­signede håb og til­syne­komsten af vores store Gud og frelser Jesus Kristus.

Omvendelse til frelse

8:41 – “Nu vil jeg fortælle dig noget . . . Noget der er i færd med at ske. Hvis du ikke vandrer i om­ven­delse, er du ikke frelst. – Hvis du ikke går væk fra Satans bord, er du ikke frelst. – Hvis du stadig er i synd i følge Johs. 3.19-21. Hvis du er i mørke og i synd, er det, fordi du hader lyset. Siger du, at du elsker Jesus? Men Jesus er lyset. Hvis du stadig er i mørke, er det, fordi du hader lyset.”

Jerry siger, at det er ikke bare ham, der siger det. Guds ord siger det. Jerry citerer bare skriften. Studer det selv.

Pas på!

11:15 – Pas på, hvem du lytter til. For som Jerry sagde før, Amir Sarfati kan være en god kilde til ny­hederne om, hvad der sker i Mellem­østen, men han har alle­rede taget Dyrets mærke. Jerry skal være for­sigtig med, hvad han siger på den kanal. Han giver åndelige råd ikke lægelige råd. Dyrets mærke er her. Gift­stoffet spreder sig som en dom i kir­kerne. Jerry siger, at har prædiket dette, siden det startede.

Jerry elsker os. Han er så knust af indig­nation over det, han ser. Han elsker os af hele sit hjerte. Han hen­viser til sin hjem­me­side, da han må være for­sigtig med, hvad han siger på You­Tube. – Jerry Toney’ hjem­me­side: Church at the ranch.com – Jerry vil gøre, hvad Faderen for­tæller ham at gøre.

Bøn

13:58 – “Far, jeg beder dig i Jesus navn om at røre liv. I Jesu navn beder jeg dig om at din sal­velse flyder, selv gennem denne YouTube kanal, og røre folks liv. Jeg beder om at din hellige til­stede­værelse vil røre folks liv i deres tid af behov.”

“Tro mig, når jeg for­tæller dig, at jeg ved, at der er men­nesker derude, der gør ondt. Ellers ville Gud ikke have givet mig dette projekt. Hvorfor gav han det til mig? Fordi han vidste, at jeg vil vandre i lydighed og få det gjort. – De er for øvrigt pla­ceret i Comanche i Texsas for dem af jer, der spørger.”

“Jeg elsker jer. – Snakker med jer senere. – Farvel.”


Dette var afskrift af en del af udsendelsen på YouTube.


Watchman

Pastor Jerry Toney har en kanal på You­Tube – Watch­man – Der ligger mange timers bibelsk under­visning. Det er på engelsk, men det er muligt at få under­tekster på og få dem oversat til dansk. Du kan se hvordan her. Jeg har også lavet en side, hvor jeg har linket til nogle af hans udsendelser.

Watchman  –  Vægteren – pastor Jerry Toney