Med danske undertekster

Her er nogle af de engelske udsendelser, jeg har kunnet finde med danske under­tekster. Tak til dem, der gør det store arbejde, til gavn for os, der ikke kan nok engelske til at forstå det uden.


Bedemand fortæller

John har været bedemand i 15 år. Bor i Stor­britannien. Han har sit eget firma nu og har haft det i 5 år. Det er vold­somme ud­tal­elser, han kommer med, men des­værre er det sand­heden. – Sand­heden er, at det er disse COVID-19 så­kaldte “vac­ciner”, der skader og dræber folk. De ved fuldt ud, at den såkaldte delta-variant er vaccine-skader. Og jeg har fået det be­kræftet fra en over­flod af medi­cinske eks­perter.

Bedemand fortæller


Alvorlig fejl

Vi tog alvorligt fejl, og vi forstår det først nu, fortæller dr. Byram Bridle, ca­nadisk univer­sitets­lektor i virus-im­mu­nologi. Til at begynde med mente man, at spike-pro­teinet var et godt anti-gen – nu viser det sig, at spike-pro­teinet er et toksin. Corona-vac­cina­tionen med­fører derfor en util­sigtet podning med et syg­doms­frem­kaldende gift­stof.

Nyeste forskning viser, at vac­cinen hos nogle mennesker kommer i omløb, hvilket kan gøre skade, især i blod­kar­sy­stemet. Bridle rejser alvorlig tvivl om den lang­sigtede sik­kerhed. Når vi nu ved, at corona-vaccinen akku­muleres i ægge­stokkene, er et af spørgs­målene, om den vil gøre unge mennesker ufrugt­bare. – Lagt ud d. 19. juni 2021 – 8 min.

Alvorlig fejl


COVID-19 test

Corona-test, nano-ro­botter og hjernenOliver Janich (f. 1969), tysk jour­nalist, for­fatter og parti­stifter, viser, at per­soner, som får ud­ført en corona-test, muligvis får ind­ført nano­ro­botter nær epi­fysen i hjernen. – Lagt ud d. fe­bruar 2021 – 23 min.

COVID-19 test


Verdens største bedrag

COVID-19 – bevis for et verdens­om­spæn­dende bedrag – Den ameri­kanske læge Thomas Cowan frem­lægger en viden­skabelig artikel af Iain Davis med et kritisk syn på corona-­krisen: Ingen viden­skabs­mand i verden har endnu isoleret den be­rømte SARS-CoV-2 virus, som har givet an­ledning til ned­lukning af sam­fundet, eller de­fineret den som en unik virus med en unik gen-sekvens. – Lagt ud d. 2. marts 2021 – 12 min.

Verdens største bedrag


Dr. Carrie Madej

Interview med dr. Carrie MadejKamalpreet Singh  inter­viewer dr. Carrie Madej om for­skellige ting.  Se også mere på min side om “Dr. Carrie Madej” – Der er mange vigtige op­lys­ninger. – Lagt ud d. 26. marts 2021 – 47 min.

Dr. Carrie Madej


Lavet af mennesker

Corona er skabt i laboratorier ifølge nobel­pris­mod­tager, pro­fessor Luc Mon­tagnier. Her er et fransk inter­view med danske under­tekster. Videoen er lagt ud d. 13. november 2020, altså må inter­viewet være fra før den dato. – 38 min.

Prof. Luc Montagnier


Senatshøring i Texas

Senatshøring i Texas om COVID vacci­nation og deres bivirk­ninger. En række læger udtalte sig om bl.a. bivirk­ninger af corona-vaccinen. Lagt ud den 13. juli 2021 – 22 min.

Senatshøring i Texas


Dr. Judy Mikovits

Plandemic – Interview med dr. Judy Mikovits – d. 20. maj 2020 – Mikki Willis inter­viewer dr. Judy Mikovits. Se også mere på min side med “Plandemic” – Der er mange vigtige op­lys­ninger. – 26 min.
Hos – BitChutePlandemic  |  Hos – BrighteonPlandemic –

Plandemi 2 – Interview med dr. Judy Mikovits – d. 27. august 2020 – Mikki Willis inter­viewer dr. Judy Mikovits. Med svar på kritik efter den første. – 1 time 15½ min.
Hos – BitChutePlandemi 2  |  Hos – BrighteonPlandemi 2


Advokat Reiner Fuellmich

Pengene taler IV – d. 10. februar 2021 – Advokat Reiner Fuellmich – 7½ min.
Hos – BitChutePengene taler IV