Mike fra Around the World

Hvem er Mike fra Around the World? Jeg ved det ikke. Og år­sagen står måske på denne side, som hedder: “Mike from Around the World“, hvor der står: Hvorfor kommer ingen nogen­sinde til at se ansigt af Mike from Around the World? Fordi han skal for­blive strengt anonym.

Anonym person

Ja, det står der. Så det må vi finde os i. Jeg kan jo godt lide at få et ansigt sat på et navn og en stemme, men det kan altså ikke lade sig gøre i dette tilfælde. Så kan spørgs­målet jo være, hvorfor skal han for­blive strengt anonym? For sin egen sik­kerhed måske? Jeg ved det ikke. Men det kan være fordi han ellers ikke vil være i stand til at komme med de op­lys­ninger han kommer med.

Mange artikler

Der ligger rigtig mange artikler på hjem­me­siden “Mike from Around the World“. Du kan se dem på siden her: “MIKE FROM AROUND THE WORLD! Html Sitemap“, men det er ikke alle siderne, jeg kunne få lov at komme ind på. Jeg har læst lidt på nogle få sider, men jeg har svært ved at forstå det, jeg læser. Er det måden det er skrevet på eller over­sæt­telsen? Jeg ved det ikke.

Men …

Mike for­tæller i måske flere ud­sen­delser, at der er en del, som ud­giver sig for at være ham. Mike siger også, at hans hjem­me­side er: “Concil of Time“; og der er hjem­me­sider, som ud­giver sig for at være ham. Så jeg ved sim­pelt­hen ikke, om det på hjem­me­siden “Mike from Around the World” er fra ham. Jeg har skrevet til COT’ hjem­me­side og spurgt, men jeg fik ikke noget svar.

I mange udsendelser

Men Mike fra Around the World deltager i mange ud­sen­delser med Paul Begley. Du kan finde link til nogle få af dem på min side her: “Paul Begley & Mike fra Around the World“. Og des­uden er der mange ud­sen­delser med Mike på: “Daily Ex­cel­lence på You­Tube“. Jeg har lagte en over­sigt her: “Mike fra COT“.