Minkaflivning

Mon ikke de fleste i Danmark har hørt om den ulovlige mink­af­livning? Hvis vi følger lidt med i, hvad der foregår omkring os.

Benægtelse!

Justitsminister Nick Hækkerup forsvarer Mette Frederiksen: “En ud­talelse på et presse­møde er ikke en ordre“. Artiklen er fra d. 25. nov. 2020 og skrevet af Cecilie Frederiksen:

DR – Nyheder – Politik

B.T. skriver også deres mening om den sag: “Nich Hækkerup er komiske Ali”. Artiklen er fra d. 25. nov. 2020 og skrevet af ansvars­havende chef­re­daktør Michael Dyrby :

BT – Nyheder – Debat

Læs gerne artiklerne. Når justits­ministeren siger: “En udtalelse på et presse­møde er ikke en ordre”, så behøver vi da ikke fremover at gøre det, som regeringen udtaler på deres presse­møder! – Mon politiet respekter det? – Så har de ingen ret til at udstede bøder eller tvinge! – Hvor dum kan man være?


Actioncardet

Indblik skriver d. 24. september 2021: Afsløring: Nu ved vi, hvem der stod bag poli­tiets ulovlige trussel til mink­avlerne. De havde ingen lov­hjemmel, og det var poli­tiets ansvar. Truslen til mink­avlerne var uden lov­hjemmel. Læs selv artiklen hos Ind­blik.


Minkaflivningen – unødvendig!

Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har brugt ½ dag på at læse alle de udtalelser, han har kunnet finde af eksperter, professorer og forskere om den cluster5-mutation i mink. Det er næsten umuligt at finde nogen, som anbefaler at aflive alle mink i Danmark. Se selv den lille 5 min. video fra d. 16. nov. 2020 af Alex Vanopslagh:

Unødvendig minkaflivning


Grundlovsbrud

I spørgetimen d. 10. nov. 2020 med Mette Frederiksen spørger Alex Vanop­slagh Mette om, hvorfor de ikke stopper den ulovlige aflivning af mink med det samme, de opdager at den er ulovlig, men venter 2 døgn? Mette mener, de gjorde det rigtige. Videoen er lagt ud d. 11. nov. 2020, den varer 6½ min.

Hvorfor stoppes den ulovlige handling ikke?

I denne spørgetime med Mette Frederiksen spørger Alex Vanopslagh igen Mette om, hvorfor de blev ved med at bryde grund­loven, da de fandt ud af at mink­af­livningen var ulovlig? Mette bliver sur over beskyldningerne og svarer ikke på spørgs­målet. Det var bare en fejl, at loven ikke var i orden. Hvorfor trækkes den ulovlige mink­af­livning ikke tilbage, da de opdager, at det ikke er lovligt? – Mette svarer ikke. – Regeringen siger, at de sætter folkesundheden øverst. Men det er jo bare ikke sandt! Videoen er lagt ud d. 18. nov. 2020, den varer 7 min.

Grundlovsbruddet stoppes ikke – hvorfor?

Hvem er de skyldige?

Hvem er de skyldige i grund­lovs­bruddet med den ulov­lige mink­af­livning? – Kirsten Nayeli Perez Dalum skriver, som kommentar til omtalte video: Lad mig minde om, at det var reger­ingens koor­dina­tions­udvalg, der traf beslut­ningen om, at alle mink skulle aflives. Dette har stats­ministeren været ude og bekræfte. D.v.s. det var IKKE Mogens Jensen. Koor­dina­tions­ud­valgets med­lemmer er jf. stats­ministeriet: stats­ministeren (for­mand), finans­ministeren, uden­rigs­ministeren, justits­ministeren og skatte­ministeren.

D.v.s. stats­ministeren, Mette Frederiksen, var som formand med til at træffe den grund­lovs­stridige beslutning. Bemærk, at justits­ministeren også sidder i udvalget. At de ministre, der sidder i det udvalg, ikke kerer sig om Grund­loven og end ikke skænker den en tanke. Mens man er i færd med Danmarks­historiens største ekspro­pria­tions­sag – det er rystende, men også særdeles alarmerende. Alligevel er det Mogens Jensen, der idag må gå af. (Citatslut.) 


Planlagt aflivning

I avisen Nordjyske.dk skriver de d. 5. dec. 2020, at længe før mink­af­liv­ningen blev beordret, for­hørte de sig hos leve­ran­dører af af­liv­nings­vogne til mink, om hvor mange de kunne levere i tilfælde af, de fik brug for dem. Der er for­skellige me­ninger om den sag. Du kan selv læse artiklen –

Kan I levere aflivningsmaskiner?


Statsministereriet

Prøv at høre, hvad der bliver sagt i de første godt 50 sek. af denne radio­avis søndag d. 6. december 2020 kl. 11.00. – Bevis for at ordren kom fra stats­mini­steriet:

Radioavisen – d. 6. dec. 2020 – kl. 11


Minkskandalen

Lisbeth Knudsen har en artikel om mink­skan­dalen på Altinget under føde­varer. Den er fra d. 13. nov. 2020: Ubegri­beligt at ingen em­beds­mand har ad­varet reger­ingen. Eller har de? – Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Regeringen ville jo gøre det uanset. Så kunne de da altid bede de andre folke­tings­med­lemmer om lige at hjælpe med at lave loven bagefter. “Det har vi da gjort før”, sagde Mette Frede­riksen.


Mette fortsætter med at bryde loven

Sådan skriver BT under nyheder og politik d. 16. nov. 2020. Læs selv artiklen.


Statsministerens ulovlige ordre

Læs hvad Johny Noer skriver om den ulovlige ordre på hans face­book­side. Slået op d. 16. nov. 2020. Citat fra op­slaget: ”Ethvert nyt medlem (af Folke­tinget) af­giver, når hans valg er god­kendt, en høj­tidelig for­sikring om at ville holde grund­loven.” (Grl. § 32, stk.7.) – (Citatslut.) – Hvad så, når de over­træder grund­loven? Hvilke kon­se­kvenser har det? Må Gud snart gribe ind og vise, at han er ret­færdig, for mange poli­tikere er des­værre ikke ret­færdige. At handle, som om loven ikke eksisterer, er lovløst.


Ufarlig minkvariant

Ministerium nægter at ud­le­vere mink­notat til Folke­tinget. Notat, der viser, at mink­variant var ufarlig, skal bruges til folke­tings­spørgsmål, siger Sund­heds­mini­steriet. Sådan skriver Ekstra Bladet d. 21. marts 2021. Se den lille video og læs artiklen her.


Fortsættelse følger måske . . .