Missionsbefalingen

Vi er kaldet til at drive mission. Det sidste disciplene fik at vide, inden Jesus forlod dem kan læses her:

Missionsbefalingen 

Matt. 28.18-2018. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. 19. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 20. og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark. 16.15-18: 15. Og han sagde til dem: »Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen! 16. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt. 17. Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; 18. de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.«

Vi er kaldet til at gå ud 

Jesus har fået al magt i Himmelen og på jorden. Derfor skal vi gå ud og forkynde evangeliet for al skabningen. Vi skal gøre alle folkeslag til Jesu disciple ved at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og lære dem at holde alt, hvad Jesus har befalet. Når vi tror og bliver døbt, skal vi blive frelst. Den vantro bliver fordømt. Jesus er med os alle dage indtil verdens ende.

Og følgende tegn skal følge de troende: De skal uddrive dæmoner, tale med nye tunger, “fjerne slanger“, drikker de noget dødbringende, skal det ikke skade dem, og på de syge skal de lægge hænder så de bliver raske.

Der står, at disse tegn skal følge de troende. Det betyder, at tegnene skal følge os, som tror og handler på Guds ord, også ved at fortælle om det til andre.