MitID – Nej tak!

Hvad er MitID? – Hvad går det ud på? – Hvad er for­målet? – Er det godt og sikkert? – Vi kan have mange spørgs­mål. Jeg har haft meget svært ved at finde op­lys­ninger om det. – Og de, der tid­ligere har oplyst og advaret om andre ting, er tavse. Hvorfor? – I mine øjne er det tarveligt at kende sand­heden og have mulighed for at advare andre, men bare lade være med at gøre noget. – Holder du sand­heden til­bage eller holder du for­tab­el­sens søn tilbage?


Indholdsfortegnelse

Side   2 – Artikler om MitID
Side   3 – Indlæg på facebook – Link til op­lys­ninger –
Side   4 – Udsendelser om MitID
Side   5 – Fra DigitaliseringsstyrelsenIngen lovkrav om MitID
Side   6 – Rettigheder i banken
Side   7 – Ret til adgang til banken
Side   8 – Bruger netbank uden NemID/MitID
Side   9 – MitID og kontrol
Side 10 – Cestui Que Vie Trust
Side 11 – Lukning af NemID udskudt til d. 31. oktober 2022
Side 12 – Svar fra Finanstilsynet om adgang til netbank – 


Andre nyttige link

Jeg har fundet gruppen – Fælles front mod MitID på facebook – Det er en offentlig gruppe, så alle på nettet burde kunne se det. Der kommer mange nyttige indlæg.

Bekendtgørelsen om MitIDRetsinformation

Lovgivning om obliga­torisk digital selv­betjeningDigitaliseringsstyrelsen

Fritagelse for digital post og NemID Dokument 24
Fritagelse for digital postBorger.dk

Bekendtgørelse af lov om betalingskonti – Retsinformation – 
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomhederRetsinformation – 
Rapport om adgang til indlånskonti på fair og rimelige vilkårFinanstilsynet – 
Offentliggørelse af årligt reguleret gebyr for en basal indlånskonto – (Dovnloading

Informeret samtykke

Hvad er Cestui Que Vie Trust?