Muterer COVID-19-virus for at øge smittefaren

Ja, sådan siger en Pfizer-direktør fanget med kamera. Du kan se det via dette link, som James O’Keefe har lagt ud på Twitter d. 26. januar 2023. De “muterer” COVID-19-virus for at øge smitte­faren. UTROLIGT! – “Det er ikke det, vi siger til offent­lig­heden” – “Folk vil ikke kunne lide det” – “Fortæl det ikke til nogen”.

Vibeke fortæller

Vibeke Manniche for­tæller også om det i denne video, som hun lavede d. 27. januar 2023: Live om Pfizer- skan­dalen og over­døde­lighed.

På facebook har Vibeke Manniche har lagt dette link ud på facebook d. 28. januar 2023: Hvor du også kan se Uffe Jonas fine “over­sæt­telse”, hvad den højt­stå­ende med­ar­bejder fra Pfizer af­slører af Pfizers forsøg på at få virus til at mutere – og dermed skabe fortsat behov for vac­ciner. Det er så himmel­råbende van­vittigt og af­slør­ende og burde få ALLE ver­dens reger­inger til om­gående at stoppe vac­ci­na­tioner af befolk­ning­erne med disse mRNA-injek­tioner. Hvor der også er link til en video på You­Tube:

Se selv, hvad der videre sker

Pfizer-direktør over­falder James O’Keefe og Veritas-med­ar­bej­dere; øde­lægger iPad med under­cover-op­tag­elser: “Pfizer Director Assaults James O’Keefe & Veritas Staff; Destroys iPad Showing Under­cover Recor­dings“. Det er Project Veritas der har lagt denne video ud d. 26. januar 2023 på YouTube.

For at tjene penge

Hvorfor gør mange noget, som er ondt og for­kas­teligt? For at tjene penge. Det er jo ikke uden grund at der står i 1. Tim. 6.9-10, at kær­lighed til penge er en rod (en kilde) til alt ondt.


Fra Wentworth-rapporten

Pfizer-direktør Jordan Tristan Walkers afslø­rende inter­view når frem til den au­stralske MSM: Pfizer executive Jordan Tristan Walker’s revealing interview makes it to the Australian MSM:

Den værste første date nogen­sinde fandt sted et sted i Brooklyn, New York, i sidste uge. En Pfizer-chef, der for­søgte at im­ponere sin poten­tielle kæ­reste, pra­lede hen­kastet med, at hans arbejds­giver måske muterer farlige vira med hen­blik på at tjene penge. Dette blev efter­fulgt af en række andre bom­be­ud­sagn, som et par timer senere ville blive fulgt af mil­lioner af men­nesker på de sociale medier.

“Sig det ikke til nogen, lov mig, at du ikke for­tæller det til nogen,” sagde Jordan Tristan Walker til sin date, som uden at Walker vidste det var en under­cover-re­porter fra Project Veritas, der havde op­taget hele sam­talen på video. “Jamen, det er ikke det, vi siger til offent­lig­heden, nej,” til­føjede Walker, da han blev spurgt, om Pfizer bevidst mu­terede virus, der for­år­sagede Covid-19.

Da den første video dukkede op – den har indtil videre fået omkring 40 mil­lioner vis­ninger på Twitter – var der mange, in­klusive mig selv, der havde mis­tanke om, at det måtte være en for­falsk­ning. På­standene var sim­pelthen for cho­kerende.

Citatslut.

Læs selv hele rapporten, om du har lyst.


Sandt eller falsk?

I video-optag­elsen, hvor Jordan Tristan Walker bliver kon­fron­teret med sine ud­tal­elser, rea­gerer han meget vold­somt. Han spørger om, hvorfor de gør dette imod ham. Han nægter og siger, at det er løgn. Hvis det var løgn, og det bare var for sjov han havde sagt det, hvorfor rea­gerer han så så vold­somt, da han bliver kon­fron­teret med det, han har sagt? Hvis det var for sjov, hvorfor sagde han så ikke: “Nej, hoppede i på den? Det var da bare for sjov, det er løgn”. Tvært­imod rea­gerede han meget aggres­sivt og for­søgte at øde­lægge deres bevis­ma­te­riale. Hvorfor skulle han gøre det, hvis det ikke var sandt?

Dokumenter

Dr. Mercola om Project Veritas afslørende video

Uffe Jonas fine over­sæt­telse

Tagryggen: “Pfizer taler om selv at skabe sam­fund­enes corona­vari­anter“.

Videoer

Video fra: Sunfellow On COVID-19: “Tucker Carlson On Project Veritas, Jordon Walker & Pfizer’s “Directed Evo­lution” Plans” – Tucker Carlson om Project Veritas, Jordon Walker og Pfizer’s “Directed Evo­lu­tion”-planer. Der er mange flere link til videoer om emnet.