Mysteriet afsløret


Hvilket mysterie?


Se, et mysterium for­tæller jeg jer . . . . – Hvem siger det? Det gør Paulus i 1. Kor. 15.51: I NT’ over­sæt­telse skriver de en hem­me­lighed. Det græske ord er 3466 μυστήριον ≈ mystērion og det betyder et my­ste­rium eller en hem­melig doktrin. Det bruges om: et myste­rium, en hem­me­lighed, som det er nød­vendigt at blive indviet i.

Hvad er det så for et mysterium?

1. Kor. 15.51-52: 51. Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, 52. i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles. – Paulus for­tæller os en hem­me­lighed et myste­rium, og det er, at vi skal ikke alle dø, men vi skal alle for­vandles. Det sker på et bestemt tids­punkt, når den sidste basun lyder. Så skal de døde først opstå i et ufor­kræn­keligt legeme og så skal vi for­vandles. – Halleluja – hvilken herlig dag vi har i vente! Om bare vi er rede.

Forvandling til uforkrænkelig

Det græske ord 2837 κοιμάομαι ≈ koimáomai betyder at sove, at falde i søvn eller om at dø, at falde i dødens søvn. Det græske ord 236 ἀλλάσσω ≈ allassō betyder: at ændre. Det bruges om at: ændre, for­andre, om­bytte, om­danne. Derfor bruges ordet for­vandles.

I et nu, i et øjeblik

Denne tale­måde har en bestemt betyd­ning for jøderne. Det er jo, som alt det andet oversat. Dette udtryk jøderne har: ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ (det er græsk, jeg kan ikke skrive det på he­braisk) ≈ in rhipē ophthalmoyin [the] twink­ling of an eye – er en tale­måde, som bruges om det øjeblik, som der går fra de om aftenen ved sol­ned­gang ser den første stjerne og til de ser den anden stjerne på him­melen. Det er der, hvor deres dag skifter fra den ene til den anden, det er ved sol­ned­gang. Det er altså om et tids­punkt af døgnet, som sker én gang hvert døgn.

Når den sidste basun lyder

Hvornår lyder den sidste basun? Der er en dag om året, som kaldes trom­peternes fest. Den dag er der, efter hvad Jerry Toney for­tæller, 100 trom­peter, der lyder i løbet af dagen, og han fortæller så, at den sidste trompet er, når den sidste trompet lyder den dag, hvor det er trom­pet­fest. Se: “Blæs­ning i sho­faren – op­for­dring til om­ven­delse

Jaco Prinsloo har også fortalt/­skrevet om trom­pet­festen. Han skriver også, at det er når festen for trom­pe­terne slutter. Du kan læse om det på min side her: Den sidste trompet, hvor jeg over­satte hans 11. kapitel fra hans bog. – I hele den måned før trom­pe­ternes fest blæses der i trompet hver dag for at kalde jøderne til selv­ran­sagelse og om­vendelse. Når så dagen kommer, som ingen kender på forhånd, da det af­hænger af nogle fy­siske beting­elser, så blæses der i trompet for at for­tælle at nu er trom­pet­festen slut.

De fysiske betingelser er, at to vidner skal med deres fysiske øjne have set den først lille streg af ny­månen. Så for­tæller de det til det jødiske råd, som der­efter får blæst i den sidste trompet, som fortæller at nu er trompetfesten slut. Og at der er begyndt et nyt år. Det kan være den første dag, den anden dag eller endda den tredje dag, derfor kender ingen dagen eller timen.

Jerry forklarer

Her kan du se/høre Jerry Toneys video om – Mysteriet – fra d. 1. august 2022.