Nano-teknologi i COVID-19 vaccinerne

Der er fundet nano-teknologi i COVID-19 vacci­nerne. Se mere om det på de engelske eller spanske sider, jeg linker til.

Alle COVID sprøjter inde­holder nano­tek­nologi, der ud­sender MAC-adresser og grafen­oxid – Se video via Creatrix13

Orwell City

26. november 2021 – MAC-cineret: Mønster-­iden­ti­fi­­kation i corona-­virus-vacciner – nano-routers.

13. december 2021 – Tekno­­­logisk para­­­si­­­tisme: Elek­tro­­­mag­­­netisk baseret tråd­løst nano-sen­­­sor­­­net­­­værk.

18. december 2021 – CORONA: Et koor­­di­na­­tions- og rou­­ting-system for nano-­net­værk.

19. december 2021 – Social afstand kan faktisk være for at undgå elektro­­mag­­ne­tiske sam­­men­stød mellem in­di­­vider.

22. december 2021 – Nano-­tek­­nologi og gra­fen­oxid i Pfizer-vaccine.

26. december 2021 – Identi­fi­kation af ob­jekter med gra­feniske mønstre og mikro­tek­nologi – Citat fra siden: En ud­ryd­del­ses­dags­orden, hvis endelige formål er at intro­ducere kunstig intel­ligens, netop for at ad­færds­mæssigt kon­trollere den res­terende befolk­ning.

27. december 2021 – Registrerer aktive sen­­sor­­felter.

C0r0n@ 2 Inspect

Ja, sådan hedder den spanske side, men den kan over­sættes til andre sprog også dansk og engelsk. Der er en “vælg sprog” boks på siden.

21. september 2021 – Tråd­løse nano­kom­mu­nika­tions­netværk til nano­tek­nologi i den men­nes­kelige krop.

16. december 2021 – Beviser, der bekræfter teorien om nano­net­værk, der er cen­treret om men­nes­ke­kroppen: nano-rectenna –


Det er, hvad jeg lige har nået at få lagt ud fra disse sider, men det er meget mere at finde på de om­talte sider og sikkert også på andre sider.