Nedtællingen er begyndt

Nedtællingen til hvad? Ned­tæl­lingen til Rosh Ha­shanah. – Rosh Ha­shanah er det jødiske navn for det eng­elske Feast of Trumpets og altså trom­pet­festen. Det er også der, de fejrer nytår. I 2022 er det annon­ceret fra sol­ned­gang d. 25. september 2022 til sol­ned­gang d. 27. september 2022.

Omvendelsens måned

D. 1. Elul 5782 begyndte ved sol­ned­gang d. 28. august 2022. De har kun sat 29 dage i denne måned. For de har sat d. 1. Tishrei 5783 til man­dag d. 26. sep­tember 2022. Om­ven­del­sens måned for at være klar til trom­pet­festen til bort­ryk­kelsen, hvor Jesus vil hente sin rene og smykkede brud.

En rabbi fortæller

Her kan du høre (og se, hvis du har brug for under­tekster) rabbi Alon Anava for­tælle om må­neden op til trom­pet­festen. – The countdown begins! – Ned­tæl­lingen be­gyn­der! Video fra d. 26. au­gust 2022 – 24 min.

Jaco Prinsloo skriver

Du kan også læse, hvad Jaco Prinsloo har skrevet om – Den sidste trompet – Der blæses i trom­­peter hver dag i hele Elul-måneden for at kalde Israel til selv­ran­sagelse og om­vendelse. For at være klar til trom­pet­festen og det nye år. Men tro ikke, at vi andre hed­ninger ikke har brug for selv­ran­sagelse og om­ven­delse.

Advarsler til dig

Vi lever i Adskillelsens tid – Hvilken herre tjener du? – Ingen kan tjene to herrer – Så er spørgsmålet – Hvem ejer dig? – Lever du i – Guds nåde – ?

Nedtælling til Jesu genkomst

Der er også meget stor sand­syn­lighed for, at det er ned­tæl­lingen til Jesu gen­komst.


Se også: “Trompetfest – bortrykkelse” & “Trom­pet­festen i 2022” & “Den sidste trompet“.