Newspeek

Newspeek er en dansk hjem­me­side med mange inte­res­sante ar­tikler. Vel­kommen til at gå på op­dagelse hos – New­speek – og find noget in­for­ma­tion, du nok ikke finder i de stats­styrede medier.

Her er link til artikler af

Karsten Pultz – og min side – Af Karsten Pultz – med link til nogle af hans artikler.

Lone Nørgaard