Ødelæggelsens vederstyggelighed

Hvad er øde­læg­gel­sens veder­styg­ge­lighed? Det ved jeg ikke, men der er noget, jeg bliver mere og mere over­bevist om, at det kan være. Men lad os først se på, hvad Guds ord skriver om denne øde­læg­gende veder­styg­ge­lighed. (Det, der står i parentes, er noget de har indsat, det står der ikke i den he­bra­iske tekst.)

Hvor står det?

Ordet ødelæg­gelsen veder­styg­ge­lighed står sådan i vores danske bibel i: Dan. 9.27, 11.31 og 12.11. Des­uden i Matt. 24.15 og Mark. 13.14.

Side  2 – Dan. 9.27
Side  3 – Dan. 11.31
Side  4 – Dan. 12.11
Side  5 – Matt. 24.15
Side  6 – Mark. 13.14
Side  7 – Skriftstederne
Side  8 – Oplysningerne vi får –


Ordenes betydning

Jeg kan ikke hebraisk. Og de bruger nogle gram­ma­tiske be­teg­nelser, som jeg ikke ved, hvad be­tyder, eller hvordan det skal over­sættes. Men det, jeg kan se og forstå, for­tæller jeg her.

8251 – betyder: abomi­na­tions – afskyelige ting, veder­styg­ge­lighed. Det er et navne­ord og det er brugt i alle disse 3 vers her i Daniel.

8074 – betyder: to be desolated or appalled – at blive øde, øde­lagt eller for­færdet. Det er et ud­sagns­ord i til­lægs­form (verbum i parti­ci­pium).

De tilsvarende græske

2050 – ἐρήμωσις – erémósis: navneord – betyder: at gøre øde. Bruges om: en øde­mark, øde­læg­gelse. – Det kommer fra 2049erēmóō, som be­tyder: lægge øde, gøre fattig, ufrugt­bar) – øde (van­hel­lig­else), der er resul­tatet af at være af­skåret (iso­leret). – Derfor over­sætter de det til øde­læg­gelse.

946 – βδέλυγμα –  bdelugma: navne­ord – be­tyder: en af­sky­elig ting. Bruges om: en af­sky­elig ting, en for­bandet ting. Derfor over­sætter de det til veder­styg­ge­lighed.

Oplysningerne samles

Efterhånden som vi læser skrift­sted­erne, sætter jeg op­lys­ningerne sammen og ser, hvilke op­lys­ninger vi får ud af det, og hvad det for­tæller os om ende­tiden.

Fortsætter næste side med:
Dan. 9.27 –