Om Yuval Noah Harari

Her er lidt om manden

Yuval Noah Harari

Han er en leder i WHO – Han er en israelsk offentlig intel­lek­­tuel, histo­riker og pro­fessor ved det histo­riske institut på Hebrew Uni­versity of Jeru­salem. Han er for­fatter til de popu­lær­viden­skab­elige best­sellere Sapiens: A Brief History of Human­kind (En kort historie om men­nes­keheden), Homo* [En slægt af primater (aber), der om­fatter moderne men­nesker (homo sapiens) og flere uddøde arter.] Deus* [gud – rela­teret til den græske Zeus]: A Brief History of To­morrow (En kort historie om i morgen) og 21 Lessons for the 21st Century (21 lek­tioner for det 21. år­hun­drede).

Yuval Noah Harari er en ledende råd­­giver for Klaus Schwab. – Klaus Schwab er pro­du­­centen til COVID-19 / The Great Reset og grund­­lægger af World Eco­­nomic Forum. Klaus Schwab og World Eco­nomic Forum gen­­nem­­fører “The Great Reset“. Yuval er rost af folk som Klaus Schwab, Barack Obama, Mark Zuc­ker­berg og Bill Gates, som har an­­meldt Hararis seneste bog på for­­siden af New York Times Book Review. Harari taler ved World Eco­nomic Forum i Davos, New York Times, Stan­­ford, TED og Times­Talks. I skri­vende stund lå hans bøger på de to øverste pladser på New York Times’ best­­sel­ler­­liste for skøn­­lit­­te­­ratur. – Engelsk doku­ment

Citat herfra.