Omskabelse til Dyrets billede


Og de ombyttede den ufor­­kræn­­ke­li­ge Guds her­lighed med et billede, der fore­stillede et ufor­­kræn­­ke­li­gt men­neske, fugle, fir­­fød­de­de dyr og krybdyr.

Rom. 1.23


Omskabelse

Hvor har vi Guds her­lighed? Den kan vi kun have indeni os selv. Vi er et tempel for Hel­lig­ånden. Når jeg læser dette nu, så kommer jeg til at tænke på, at vi jo er skabt i Guds bil­lede. Der står, at de om­bytter Guds her­lighed med et billede, altså med et andet billede. Hvis billede? Jeg tror, at det kan være Dyrets billede, som men­nesker om­bytter det Guds bil­lede med, som de selv er skabt i. Her står der om men­nesker, der ændrer sig fra at have den udød­elige Guds her­lighed i sig til at ligne og have et bil­lede af et dødeligt men­neske og fugle og dyr med 4 fødder og kryb­dyr i sig.

Er du rent faktisk klar over, at de ind­­sprøjt­­ninger mange men­­nesker har mod­­taget i form af en “COVID19-vac­cine” faktisk går ind og æn­drer men­­nesker indefra.  Det æn­drer men­­nes­­kers DNA. Det æn­drer men­­neskers gener. De skaber endda en tredje streng til men­neskers DNA.

I Guds billede ændres til i Dyrets billede

Mister de så Guds billede i sig? Jeg kan ikke sige, at de ikke mister det, for så er de ikke længer skabt i Guds billede. Jeg tror, at de bliver om­skabt til Dyrets billede. Til det billede, som Dyret nu vil have.

Disse ting er i COVID-19 vaccinerne

Nogle kalder sprøjterne for slan­ge­gift. Det er ikke uden grund. Slange­gifts virk­ning på blodet ser lige­sådan ud som spike-prote­inets virk­ning. Spike-protein er grafen. Der er gra­fen­oxid i meget andet end i COVID-19 vac­ci­nerne. Der er trans­gene hydra og para­sitter i vac­ci­nerne. (Se hvad para­sitter kan gøre: UK-pdf.) Hydra­erne bruges til hurtig om­skab­else af men­nesker.

De tilføjer DNA fra insekter (luci­ferase bl.a.), koder dem ind i men­neskers gener. Se: Trans­hu­ma­nisme – De øde­lægger men­nesker celler. Med grafen­hy­droxid nano-bar­ber­blade skærer de den indre foring af blod­kar­rene op hos de “vac­ci­nerede”. De øde­lægger hjertethjernen og det kardio­vas­ku­lære system. Og de bryder ind i hjernen med mikro­kugler og mikro­bobler – De er i færd med at skabe et nyt neuralt net­værk [nerve­system] og en kunstig hjerne i men­nesket samt en tredje streng til DNA’et.

Det er så forfærdeligt og ondskabsfuldt!

De onde vil faktisk for­søge at ændre men­nes­kers DNA så meget, at de kan tage patent på men­nesker og komme til at eje dem. Så vil de sætte deres eget navn i ge­nomet som et bræn­de­mærke.

Er du blevet informeret?

Hvis du har valgt at følge myn­dig­he­dernes kraftige op­for­dringer til at tage en COVID-19 vac­ci­nation er du så blevet in­for­meret om disse ting først? Sikkert ikke. For de for­tæller ikke sand­heden – Planen om at mærke os. De onde gør faktisk alt, hvad de kan for at for­hindre, at men­nesker får sand­heden at vide.

Det udløser Guds vrede

Det vil udløse Guds vrede over dem. Der står i Rom.1.18, at Guds vrede åben­bares fra Him­melen over al ugu­de­lighedondskab og men­nes­kers uret­fær­dighed, som til­bage­holder sand­heden med uret­fær­dighed. Disse onde men­nesker til­bage­holder sand­heden. Og det er så uret­færdigt, det de gør.

Hør Jerry Toney om omskabelsen til Dyrets . . .

Tre strenge i menneskers DNA

Har du 144.000 gener?