Omvendelse

Hvad vil det sige at omvende sig? Det betyder, at der er noget, man holder op med, og der er noget andet, man begynder med. Rent fysisk betyder det at stoppe med at gå i én retning og begynde at gå den modsatte vej. Den vigtigste omvendelse er at holde op med at ikke tro på Gud og begynde at tro på Gud. Dernæst er der mange andre ting, vi må omvende os fra. Vi må vælge at tro på, at Guds ord er sandhed, og derfor leve efter det. Fordi Guds ord er sandhed!

Nødvendigt for omvendelse

Der er ting, som er nødvendige for at omvende sig:
• Jeg skal kunne se og forstå, at jeg har brug for at omvende mig.
• Derfor skal jeg være villig til at se og forstå.
• Så jeg må have et ydmygt hjerte, som er villigt til at erkende sandheden, som Gud åbenbarer for mig, på en hvilken som helst måde, han nu vælger at gøre det på.
• Så må jeg indse og erkende, at det ikke er rigtigt, det jeg tænkte og troede, og det jeg sagde og gjorde før.
• Så må jeg beslutte at omvende mig fra det, som er forkert.
• Og så må jeg omvende mig fra det eller de ting, jeg har indset.

Omvendelse

De ting, jeg kan gøre, når jeg omvender mig fra noget, er først at takke Gud for, at han har vist mig det, som jeg må omvende mig fra. Jeg bekender, at jeg indser, at det er forkert, og jeg ønsker ikke at have det i mit liv. Så beder jeg Gud om tilgivelse for den eller de ting, som jeg har indset. Jeg takker Gud for, at han har tilgivet mig og renser mig med Jesu blod. For en sikkerhedsskyld så frasiger jeg mig den ting og bryder dens magt over mit liv i Jesu navn; jeg befaler den ting at forsvinde ud af mit liv i Jesu Kristi navn. Jeg takker Gud for, at han har udfriet mig fra det problem.

Derefter er det selvfølgelig klart, at jeg så holder op med at gøre det, jeg har indset, at det var forkert. Når vi omvender os, må vi også stoppe med at gøre den synd. Hvad så hvis jeg falder igen? Så rejser jeg mig op og beder Gud om tilgivelse igen. Hvad så hvis jeg bliver ved med at falde i den samme synd? Så tyder det på, at der kan være lovløshed i mit liv, som jeg må have fjernet, eller der er et fæstningsværk i mit liv, som jeg må have brudt ned.

Fæstningsværker rives ned

Hvordan river man et fæst­nings­værk ned? Det kan du læse mere om under vore strids­våb­en og under fjern plat­form­en! Det er nemlig nød­ven­digt at be­hand­le det med Guds ord for at få sejr.