Onde planer

Djævelen har onde planer for. Han ønsker at lave en ny verdens orden – The Great reset – Den store nulstilling – er planen. Du kan også læse om de ondes planer på siden her – Peru­viansk domstol dømmer.

Om COVID-19 – Den store nulstilling

May Day har linket til denne engelske bog på 213 sider i deres ny­heds­brev for sep­tember 2021: COVID-19 – The Great Reset af Klaus Schwab og Thierry Malleret. – Har du lyst til at læse den og gerne vil have det på dansk, så kan du kopiere af siderne og oversætte det med deepl.

Siden den trådte ind på verdens­scenen har COVID-19 på dra­matisk vis revet det eksi­sterende manu­skript om, hvordan man styrer lande, lever sammen med andre og del­tager i den globale økonomi, op. COVID-19 er skrevet af Klaus Schwab, grund­lægger af World Economic Forum, og Thierry Malleret, for­fatter af Måneds­baro­meteret, og er en af de to for­fattere bag COVID-19: The Great Reset: Den store nul­stilling” behandler dens vidt­ræk­kende og dra­ma­tiske kon­se­kvenser for morgen­dagens verden.

Alle skal mærkes

Dr. Joseph Mercola har skrevet en analyse om – Planen om at mærke os – den er fra d. 30. januar 2022. Den lå på hans hjem­me­side. Der kan du læse mere om, hvordan de onde har plan­lagt, at alle skal være mærkede i 2026. Og hvordan de er i fuld gang i hele verden via deres COVID-19 vac­ciner.

Fortæller om The Great Reset

Der er sikkert mange, der har fortalt om det. Her kan du høre, hvad Søren Ventegodt for­tæller efter at have læst bogen The Great Reset. Søren er læge og formand for OOCOrga­nisa­tion til Op­lys­ning om Corona – Her er det i et program fra dkdox.tv – fra d. 27. januar 2021 – I kanin­hullet med The Great Reaset

Jon Knudsen fortæller også om det i sin tale i Løkken Frikirke d. 12. september 2021 om Verdens genfødelse.

Tegnefilm

Eftersom jeg har link til I pet goat II og III,  så findes der nok også en I. Det er fjenden der fortæller om sine planer. Tegnefilm uden ord.

I, pet goat II animation – Jeg, kæledyrs ged 2 tegnefilm – Her er den fra d. 3. juli 2012. – 7 ½ min.

I pet goat III 3 in the shadows – Jeg dyrker gåden III 3 i skyggerne – Her er den lagt ud d. 3. november 2020. – 12 ½ min.

Mere ondskab

Der kan være mere ondskab under­vejs fra de onde. Jeg fandt denne artikel – SHOCK CLAIM: China has released another bio­weapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutri­tional info on what may BLOCK it in your blood – Kina har frigivet endnu et bio­våben under de olym­piske lege – en hæmo­ragisk* feber­virus (en blød­nings-feber-virus) – her er ernær­ings­mæssige op­lys­ninger om, hvad der kan BLOKERE den i dit blod. – Engelsk artikel af Mike Adams fra d. 14. februar 2022.


Jeg finder sikkert flere ting at lægge ud hen ad vejen her.