Onde planer

Djævelen har onde planer for. Han ønsker at lave en ny verdens orden – The Great reset – Den store nulstilling – er planen. Du kan også læse om de ondes planer på siden her – Peru­viansk domstol dømmer. Og de vil gen­nem­føre dem gennem WHO.

Om COVID-19 – Den store nulstilling

May Day har linket til denne engelske bog på 213 sider i deres ny­heds­brev for sep­tember 2021: COVID-19 – The Great Reset af Klaus Schwab og Thierry Malleret. – Har du lyst til at læse den og gerne vil have det på dansk, så kan du kopiere af siderne og oversætte det med deepl.

Siden den (om­talte bog) trådte ind på verdens­scenen har COVID-19 på dra­matisk vis revet det eksi­sterende manu­skript om, hvordan man styrer lande, lever sammen med andre og del­tager i den globale økonomi, op. COVID-19 er skrevet af Klaus Schwab, grund­lægger af World Economic Forum, og Thierry Malleret, for­fatter af Måneds­baro­meteret, og er en af de to for­fattere bag COVID-19: The Great Reset: Den store nul­stilling” behandler dens vidt­ræk­kende og dra­ma­tiske kon­se­kvenser for morgen­dagens verden.

Alle skal mærkes

Dr. Joseph Mercola har skrevet en analyse om – Planen om at mærke os – den er fra d. 30. januar 2022. Den lå på hans hjem­me­side. Der kan du læse mere om, hvordan de onde har plan­lagt, at alle skal være mærkede i 2026. Og hvordan de er i fuld gang i hele verden via deres COVID-19 vac­ciner.

Fortæller om The Great Reset

Der er sikkert mange, der har fortalt om det. Her kunne du høre, hvad Søren Ventegodt for­talte efter at have læst bogen The Great Reset. Søren er læge og var formand for OOCOrga­nisa­tion til Op­lys­ning om Corona (nu findes OOC nok ikke mere). – Her var det i et program fra dkdox.tv – fra d. 27. januar 2021 – I kanin­hullet med The Great Reaset (udsendelsen er der ikke mere). 

Jon Knudsen fortæller også om det i sin tale i Løkken Frikirke d. 12. september 2021 om Verdens genfødelse.

Tegnefilm

Eftersom jeg har link til I pet goat II og III,  så findes der nok også en I. Det er fjenden der fortæller om sine planer. Tegnefilm uden ord.

I, pet goat II animation – Jeg, kæledyrs ged 2 tegnefilm – Her er den fra d. 3. juli 2012. – 7 ½ min.

I pet goat III 3 in the shadows – Jeg dyrker gåden III 3 i skyggerne – Her er den lagt ud d. 3. november 2020. – 12 ½ min.

G20 topmødet

Her er nogle norske artikler om G20 top­mødet skrevet i Docu­ment:

Arnt Jensvoll skriver d. 17. november 2022: “Hva gjør Klaus Schwab på G20-topp­møtet? Ingen utnevnte ham til verdens­leder“.

Erling Marthinsen skriver d. 17. november 2022:”G20 er­klærer sin støtte til globalt vaksine­pass og digital iden­titet“.

Afvikling af vores kroner

Malue Montclairre skriver på Twitter d. 16. november 2022: “Kan I huske dengang vi i det mindste blev spurgt, om vi som danskere ville have euro som valuta i stedet for danske kroner? Den umid­del­bare respekt gider de ikke engang vise os, så nu af­vikler de bare den danske krone uden at spørge, end­sige in­for­mere os!” Det står i artiklen fra Dan­marks Natio­nal­bank her. Artiklen er fra d. 16. december 2020. Det er der da ingen myndigheder eller medier, der in­for­merer om. Og ingen har spurgt os som borgere. Planlagt i 2025.

Mere ondskab

Der kan være mere ondskab under­vejs fra de onde. Jeg fandt denne artikel – SHOCK CLAIM: China has released another bio­weapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutri­tional info on what may BLOCK it in your blood – Kina har frigivet endnu et bio­våben under de olym­piske lege – en hæmo­ragisk* feber­virus (en blød­nings-feber-virus) – her er ernær­ings­mæssige op­lys­ninger om, hvad der kan BLOKERE den i dit blod. – Engelsk artikel af Mike Adams fra d. 14. februar 2022.


Jeg finder sikkert flere ting at lægge ud hen ad vejen her.