OOC

Organisation til Oplysning om Corona

OOC står for Organisation til Oplysning om Corona. Det er Søren Vente­godt, der er for­mand for for­en­ingen. (Jeg bryder mig ikke om deres ind­led­ende billeder, men bortset fra det er ind­holdet af siden godt.) – [Alt hvad der står i disse firkantede parenteser, har jeg tilføjet til den tekst, den står hos.]

Organisation til Oplysning om Corona


Nyhedsbrev fra OOC

OOC gør rigtig meget for at få sand­heden om corona frem. Det kan du læse meget mere om på deres hjem­me­side. De ud­giver også et ny­heds­brev, som man kan til­melde sig, når man har meldt sig ind i for­en­ingen. Det kan du gøre her.

Du kan finde OOCs ny­heds­breve på deres hjemme­side her.


Kære OOC-medlemmer og nyhedsbrevmodtagere!

Det er lykkedes os at tage initiativet til den første uaf­hængige inter­nationale corona kon­ference, hvor al den centralt, eksi­sterende viden­skab om corona for­midles til jer, til danskerne og såmænd til hele verdens befolk­ning. – Jungle trom­merne lyder og jeg skal bede jer gøre alt, hvad I kan for at lade alle vide at kon­ferencen sker d. 17-18 maj 2021, se vedhæftede program på både engelsk og dansk. – Bed alle følge med på Danmarks­Frie­Fjernsyn.dk, hvorfra den streames live – og down­load gerne videoerne, og del med alle og læg dem op alle steder. – Vi skal have det her ud til verden! – Tak for jeres trofaste støtte – Søren, formand.

Konferencen var international og blev på engelsk, men også noget på dansk. – Du kan også se mere om konferencen her:  

1. internationale konference om COVID-19


Vigtige afsløringer 

Jeg har fået et ny­heds­brev her i  marts 2021. Vi må gerne dele det, så ind­holdet kan du se via linket. Hvis du ikke ved noget om det, så vil det måske chokere dig.

OOC – nyhedsbrev – marts 2021