Ordenens Gud

Gud er altså ordenens Gud, uanset om du vil tro på det eller ej. Guds måneder følger månen. Alle hans måneder starter ved ny­måne. Hvorfor tror du, at en måned hedder en måned? Måned hænger da sammen med måne. Logisk ikke?

Til fastsættelse af tid

Gud har sat sol, måne og stjerner på him­melen, og de bevæger sig i en perfekt orden. De er Gud ur, se: “Guds tids-ur“. Deres formål er at vise og markere hans fast­satte fest­tider. Det for­tæller han selv i sit ord. Se: “Guds fast­satte tids­punkter – M.B.“.

Festdagene

Gud har indsat de festdage, som jøderne skal fejre hvert år til be­stemte tider. Jesus op­fyldte alle de 4 første fest­dage ved sit første komme. Det er fakta. – “Så derfor vil han selv­føl­gelig ikke op­fylde de reste­rende 3 fest­dage i for­bindelse med sit andet komme”. Er det ikke tåbeligt at tænke sådan? Men det er faktisk det mange kristne gør. En “kristen” skrev til mig: “Gud har ikke brug for sine fest­dage”. I mine øjne er sådan en ud­tal­else tåbelig.

Det er Gud, der har indsat sine fest­dage med et formål og så sige, at han ikke har brug for dem. Hjælp, siger jeg bare. – De fleste kristne er blevet hjer­ne­vaskede med den op­lys­ning at “ingen kender dagen eller timen” og derfor ved ingen, hvornår Jesus vil komme igen. Hvem mon har spredt den løgn? Det tror jeg Djævelen har. Hvorfor? Han ønsker da ikke at de Jesus-troende skal være klar til Jesus kommer igen, så de kan komme med.

Altid klar

Mange kristen har så også den over­be­vis­ning, at de er klar hele tiden. Der står i Luk. 21.28: “Når dette be­gynder at ske” se op og løft jeres hoveder, fordi jeres for­løs­ning/­ ud­fri­else nærmer sig. Er det Jesu gen­komst på Oliebjerget, der er be­skrevet eller bort­ryk­kelsen? Godt spørgs­mål ikke? Men uanset om det er det ene eller det andet, så står der, at når disse ting be­gynder at ske, så vil Jesus snart komme. Her står noget som vil vise, at Jesus kommer snart. Der er for­ud­sagt noget. Det er ikke hem­meligt eller en til­fældig dag. Det sker til den tid, som Gud har fastsat.

Enden er fastsat

Ja endetiden har fak­tisk en fastsat tid i følge Guds ord. Se: “Ende­tidens fast­satte tid“. Det be­tyder, at det er alle­rede er lagt fast for mange år siden, hvornår enden vil komme. Det er flere tu­sinde år siden, Gud fortalte det til Daniel, og selvfølgelig var det fastsat lang tid før det. Gud kender alt i fortid, nutid og fremtid. Måske er det en over­ras­kelse for mange at enden er for­ud­be­stemt. Men jeg kan også se, at det er for­ud­sagt hvornår.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.