Orwell City

Orwell City er en engelsk hjem­me­side. – Der står: “Det er svært at be­kæmpe Big Brother. – Alt, hvad du finder på dette web­sted, er ar­tikler og videoer, som jeg laver i min fritid, men det ender altid med at kræve en stor ind­sats. Det er ikke let at op­sum­mere pro­grammer på flere timer, om­skrive dem, over­sætte dem og redi­gere videoer med deres res­pek­tive under­tekster. – Tusind tak for din op­mærk­somhed.”

Orwell City

Her er link til hjemme­sidens arkiv, hvor det er nemmest at se artik­lerne.
Hvis du har en browser, som kan det, så kan du få det oversat til dansk.

Arkivet

Du kan også finde videoer fra Orwell City

BitChute  –  Brighteon  –  Rumble

På næste side har jeg lagt

Link til flere artikler


Orwellito skriver

Jeg skriver anmel­delser og under­tekster til videoer – på engelsk og spansk – med direkte rela­tion til den orwellske tid, vi lever i i dag. – Orwell City er ikke tilknyttet La Quinta Columna – Den femte Kolonne – dette websted er blot et alter­nativt nyheds­medie, så hvis du ønsker at kon­takte de spanske for­skere, skal du henvise til deres offi­cielle websted og bruge kontakt­formu­laren der eller sende dem en besked til den e-mailadresse, de har angivet der.

Jeg oplyser dette, da jeg har fået tonsvis af beskeder rettet til det spanske hold, men jeg er blot en enkelt­person, der bruger lidt tid på at sammen­fatte og over­sætte de op­lys­ninger, som La Quinta Columna giver, til engelsk.

Mange tak fordi du læser dette. Fortsæt med at nyde Orwell City!

Orwell City opsummerer, trans­skriberer, over­sætter, redi­gerer og under­tekster videoer, så alle fra engelsk­sprogede lande kan blive op­dateret på de seneste nyheder fra den viden­skabelige verden.

Hvis du kan lide mine artikler og de videoer, du finder her, og hvis du kan og har lyst, kan du give et lille bidrag. Din støtte er altid mere end værdsat.

Følg Orwell City på Telegram. Tak fordi du læser med!

Orwellito


La Quinta Columna

Jeg har fundet La Quinta Columna’s hjemmeside – La Quinta Columna – Siden er på spansk, men med en browser, der kan det, er det muligt at få det oversat. Der ligger rigtig mange artikler.