Oversæt sider

Er du ikke så god til sprog og har derfor brug for at få sider oversat til dansk. Så er der browsere, der kan hjælpe. Google Crome er en mulighed. Men der er en anden mulighed, som jeg faktisk synes er endnu bedre. Det er Vivaldi.

Vivaldi

Her kan du læse om browseren Vivaldi. Der er ingen grund til, at jeg skriver, hvad de for­tæller. For det kan du selv se på deres side. Og down­load knappen er øverst på siden. Symbolet A med et eller andet (muligvis hovedet af en person) øverst til højre for Aet er sym­bolet for oversæt siden. Det kan være i øverste linje (når Vivaldi er downloadet) eller i kolonnen til venstre.

Deepl

Deepl er også et program, som kan over­sætte sprog. Der er det bare nød­vendigt at kopiere tekst ind i Deepl og bede om at få det oversat til det sprog, man vælger. Men der er der mulighed for at vælge andre ord til over­sættelse end dem, de lige har valgt i første om­gang. Så rigtig godt program til at over­sætte sider med. Her kan du finde Deepl.

Undertekster

På YouTube er det muligt i mange til­fælde at få under­tekster sat på videoer. Hvis funk­tionen findes. Det af­hænger måske af hvilken enhed, du bruger. Det virker på min PC. Hvad det gør på andre enheder, ved jeg ikke. Du kan se mere om det, hvordan man kan gøre det, på min side – Undertekster på videoer.