Paul Begley

Pastor Paul Begley har en kanal på You­Tube. Han sender også andre steder, du kan se det på et billede her.  Jeg har brug for under­teks­terne, jeg kan få på You­Tube. – Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg tilføjet.

Kanal på YouTube

Paul Begleys kanalYouTube – Han skriver her: “Pastor Paul Begley er en pastor fra Indiana [i USA], der giver dig ak­tuelle begiv­en­heder, og hvordan de er rela­teret til Bibelen.” – Du kan selv gå på op­dagelse på hans kanal. Der ligger flere tu­sinde videoer. – Han har mange live ud­sen­delser, og i nogle af de lange har han “Mike fra Around the World” med på en telefon-for­bin­delse. Se flere link på siden: “Paul Begley – udsendelser – oversigt

Om Dyrets mærke i 2012

Hør hvad Paul fortæller 17. februar 2012: “Micro-Chip Mark Of The Beast 666” – “Mikro-chip – Dyrets mærke 666” – 8:19 – Efter det Paul for­tæller der, så er der vist noget, der er blevet for­sinket. De onde havde plan­lagt det meget før nu.


Asteroide vil ramme jorden

20-09-2023 – Breaking: “NASA Says Asteroid To Hit Earth In Furture” – Det er en nyhed: “NASA siger, at en aste­roide vil ramme jorden i frem­tiden” – Paul for­tæller her, at det spe­cielle er, at NASA nu for­tæller det. Hvorfor? Fordi det snart ikke kan skjules længere. Hvorfor kan det så ikke det? Fordi vi vil kunne se det på him­melen. Se: “NASA: Aste­roide vil ramme jorden“.

30 tons sprængstof er forsvundet

23-05-2023 – 30 Tons Of Explo­sives Disap­peared on Wyoming Train – 30 tons spræng­stof for­svandt fra et tog i Wyoming – Paul for­tæller at 30 tons spræng­stof, am­mo­ni­um­nitrat, som er et meget eks­plosivt kemi­kalie, er for­svundet i ørkenen fra et tog på sin rejse fra Wyo­ming til Cali­for­nien. – Mine spørgs­mål er: Hvem har stjålet det? Og hvad skal det bruges til? Hvad skal nu sprænges i luften?

Asteroider på vej

23-03-2023 – “8 Asteroids Headed Toward Earth Today” – “8 aste­ro­ider på vej mod jorden i dag”. – Sådan skrev Paul d. 23. maj 2023. Men han for­tæller også noget om ende­tiden.

Elon Musk AI og aliens fare i efteråret

19-04-2023 – Breaking: “Elon Musk AI and Aliens Danger This Fall” – Breaking: “Elon Musk AI og Aliens Danger This Fall”,