Peruviansk domstol dømmer

Her er én af to vigtige artikler fra OOC’ nyhedsbrev marts 2021. De har oversat dem til dansk. De skriver, at vi meget gerne må dele dem alle vegne.

Den ene nyhed er, at d. 29 januar 2021, dømte en peru­viansk domstol – Gates, Soros og Rocke­feller fami­liens med­lemmer for at have skabt pande­mien til at over­tage verdens herre­dømmet med.


En peruviansk domstol dømmer

En peruviansk domstol dømmer Gates, Soros og Rocke­feller
for at “skabe” corona­virus
Af Howell Woltz – 11. februar 2021
Se den på OOC‘s hjemmeside her

D. 29. januar 2021, dømte dom­stolen Gates, Soros og Rocke­feller-fami­liens med­lemmer for at have skabt pan­demien for at over­tage verdens­herre­dømmet. Efter at have tabt i under­retten appel­lerede de tiltalte, Gates, Soros og Rocke­feller, men de tabte.

Dommerpanelet består af 3 dommere, i Chicha & Pisco Criminal Appeal Chamber i Peru og de fandt at “Bill Gates, George Soros og flere med­lemmer af Rocke­feller-familien må anses for at være an­svarlige for frem­komsten og spred­ningen af den kine­siske virus.”

Dommere Tito Gallego, Luis Legia og Tony Changarei kon­klu­derede en­stem­migt ud fra be­viserne, at Bill Gates, George Soros og Rocke­fellers (som jo gav os FN og Federal Reserve) – er en del af “en kriminel elite, der styrer verden. “Og anses for skyldig i disse straf­bare hand­linger.

Kriminelle, uden tvivl, men vil de nogensinde blive straffet? Usandsynligt, da du ikke engang hørte om retssagen, gjorde du? Men de skal straffes for deres forbrydelser mod menneskeheden.

Dette er ikke noget nyt – det går tilbage The Club of Rome, 1972

Vi rapporterede om denne gruppe og deres onde hen­sigter den 5. marts 2020, som del 3 af en serie om The Carbon Hoax: Ruling the world with a big lie.

Helt tilbage i 1971 designede grund­læggerne af The Club of Rome et antal ‘fjender’, der bruges som påskud for ud­ryddelse af en stor del af mennes­ke­heden.

“Eliten” mener, at der er for mange af os, men det rigtige antal af dem. Her er Gates’ far, Soros, Rocke­feller og dr. Fauci, deres virus-guru, der mod­tager ‘filantropi’ priser, langt tilbage i 2001.

Sir Alexander King skrev: “Da vi søgte efter en ny fjende til at forene os, kom vi på ideen om, at for­u­rening, truslen om global op­varm­ning, vand­mangel, hungers­nød og lignende ville være velegnet. Alle disse farer er for­år­saget af men­nesker, og det er kun gennem hold­nings­æn­dringer og ad­færd, at de kan over­vindes. “

“Den virkelige fjende”, tilføjede King, “er men­neske­heden selv.” (Grænserne for vækst-1971.)

Så hvor mange af ‘os’ planlægger disse eliter at dræbe?

Jeg vil lade et andet stiftende medlem af Club of Rome, Ted Turner, (også milliardær stifter af CNN) svare:

Ted svinger mellem 80-95 %, hvilket er over 6,5 mil­liarder af ‘os’, der skal elimi­neres. Se videoen ved at klikke på billedet eller her

De planlagde dette for 50 år siden

Deres op­rindelige plan var som nævnt at bruge ‘global op­varm­ning’ som på­skud, og denne blev lanceret i 1972, i slut­ningen af en tredive års ned­køl­ings­periode. De var ud­mærket klar over, at jorden blot var på nippet til at vende sig mod en varmere periode, baseret på Milan­kovitch-præ­cession mo­dellen.

Milankovitchs cyklus viste, at tem­pera­turerne ville stige indtil omkring 2010 – nok tid til at skræmme verden til fri­villigt at under­kaste sig deres plan (troede de), men til­stræk­keligt mange men­nesker vågnede op til at stoppe dem i stedet for.

Der skete en sjov ting under­vejs i denne masse-af­livning – verden begyndte at køles igen, og ikke en eneste af deres dystre for­ud­sigelser er gået i op­fyldelse. Samtidig med, at de ad­varede om stigende hav­niveauer som følge af global op­varmning og af­smeltning af is ved polerne, købte de alle sammen store luksus­ejen­domme til mil­lioner af dollars ved stran­dene, et tydeligt udtryk for, at de løj for os gennem 50 år. Da “the global warming hoax mis­lykkedes”, måtte de finde på en ny metode.

Fortsætter næste side med

Næste forsøg