Peters fornægtelse af Jesus

Om forudsigelsen af Peters fornægtelse kan vi læse i alle fire evangelier: Matt. 26.30-35; Mark. 14.26-31; Luk. 22.31-34 og Johs. 13.36-38. Peter siger i Johs.13.37 at han vil sætte sit liv til for Jesus. Men Jesus svarer: 38. Jesus svarer: »Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: hanen skal ikke gale, førend du har fornægtet mig tre gange.«

Hvordan Peter fornægter Jesus, kan vi læse om i Matt. 26.69-75; Mark.14.66-72; Luk. 22.54-62 og Johs. 18.22-27. Efter at hanen har galet 2 gange, og Peter 3 gange har fornægtet Jesus, ser Jesus på Peter, og Peter husker Jesu ord om, at han ville fornægte ham 3 gange før hanen har galet 2 gange. Så går Peter udenfor og græder bitterligt. Han angrer og sørger dybt.

Det er lidt forskelligt hvad de 4 forfattere fortæller i evangelierne, nogle har mere med end andre. Johannes fortæller det på “den pæneste måde for Peter”. Han er også den eneste, som fortæller om, hvordan Jesus åbenbarede sig for de 7 disciple ved Tiberias-søen i Johs. 21.1-19. Hvor han også fortæller om, hvordan Peter fik anledning til at bekræfte, at han elskede Jesus.

Jesus spørger Peter, om han elsker ham mere end disse. I den danske oversættelse står der elsker du mig mere, end de andre gør? Jeg må give den person ret, som sagde, at det ligner ikke Jesus at sætte Peter i en forlegen situation og spørge ham, om han elsker ham mere, end de andre gør. Det er da kun Gud, der ved det. Det ved Jesus da meget bedre end Peter. Kan kærlighed måles? Nej, den person mente, at stedordet “disse” henviser til fiskene. Altså “elsker du mig mere, end du elsker fiskene” altså forstået som “end fiskeriet”. Det giver langt bedre mening for mig. På græsk står der “end disse” og det kan fint henvise til fiskene. Der står ikke, end de andre gør.

Første gang spørger Jesus Peter, om han elsker ham mere end disse, men henvisning til fiskene. Peter svarer: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger: »Vogt mine lam!« Anden gang spørger Jesus igen Peter, om han elsker ham. Peter svarer:  »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger:  »Vær hyrde for mine får!« Tredje gang spørger Jesus Peter, om han har ham kær. Denne gang svarer Peter:  »Herre! du kender alt, du ved, at jeg har dig kær.« Og Jesus siger:  »Vogt mine får!«

Peter fik tre gange lov at bekræfte sin kærlighed til Jesus. At Jesus siger: »Vogt mine lam!«, »Vær hyrde for mine får!« og »Vogt mine får!«; viser jo tydeligt at Peter stadig er Jesu discipel og har en tjeneste for Herren.