Pfizer indrømmer at have ‘styret’ udviklingen af COVID-19-virus


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 6. februar 2023.

Dr. Joseph Mercola viser en video fra FOX NEWS
med værten Tucker Carlson:

Tucker Carlson discusses Project Veritas, Jordon Walker,
and Pfizer’s “Directed Evolution” plans
– (15:54)

Om Project Veritas, Jordon Walker og
Pfizer’s planer om “styret evolution”.

Videoen er fra d. 26. januar 2023.


Jeg kan ikke linke til siden, da Mercola sletter/­flytter dem igen efter 48 timer. Jeg har oversat artiklen med deepl. Tallene i parentes an­giver kilden, som kan ses under kilder og refe­rencer på sidste side. – Jeg har indsat under­over­skrif­terne for over­skue­lig­hedens skyld. Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg indsat.


Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen
Side   2 – Indledning
Side   3 – Pfizer overvejer at mutere COVID for at øge overskuddet
Side   4 – Er Pfizer involveret i ulovlig Gain-of-Function forskning?
Side   5 – Hvordan muterer Pfizer COVID-virussen?
Side   6 – Walker indrømmer erobring af lovgivningen
Side   7 – Er Walker virkelig en Pfizer-ekspert?
Side   8 – Forbløffende inkompetent og useriøs
Side   9 – Pfizers pressemeddelelse tilbageviser ikke Walkers udtalelser
Side 10 – Verdensomspændende medie blackout
Side 11 – Walker indrømmer, at reproduktive problemer er virkelige
Side 12 – COVID’s Cash Cow
Side 13 – Senator Ron Johnson opfordrer til en undersøgelse
Side 14 – Kilder og referencer
Side 15 – Mine kommentarer


Historien i et overblik

Den 25. januar 2023 udsendte Project Veritas en under­cover-video af dr. Jordon Trishton Walker, di­rektør for forsk­ning og ud­vikling inden for stra­te­giske ope­ra­tioner og viden­ska­belig plan­lægning af mRNA hos Pfizer, hvor han dis­ku­terede en intern plan om at “styre ud­vik­lingen” af COVID-19-virussen for at tjene flere penge på COVID-boo­stere.

Ifølge Walker forsker Pfizer i at gøre virussen “mere potent” [kraft­fuld], og denne forsk­ning er “i gang”.

Walker forklarer, hvordan medici­nal­indu­strien har fanget de ameri­kanske til­syns­myn­dig­heder, og ud­taler, at mens det er godt for indu­strien, “er det dårligt for alle andre i Ame­rika”.

Kl. 20.00 den 27. januar 2023, to dage efter at Project Veritas offent­lig­gjorde videoen, offent­lig­gjorde Pfizer endelig et svar, som mær­keligt nok synes at under­bygge Wal­kers på­stande snarere end at mod­bevise dem.

Pfizer benægter grund­læg­gende at bruge “rettet evolu­tion” i sin vac­ci­ne­ud­vik­ling, men an­tyder, at det kan blive brugt i den igang­vær­ende Paxlovid-rela­terede forsk­ning.

Fortsætter næste side med

Indledning