Plandemic


Vågn op! – Tænk selv!

Ingen ytringsfrihed!

Mikki siger (21:10): “Disse insti­tu­tioner, der forgifter vores miljø og vores kroppe. Der var en tid, hvor de faktisk skulle kæmpe deres egne kampe, men de har gjort så godt et arbejde med at mani­pulere masserne, at det er andre mennesker, der lukker andre borgere ned, og store IT firmaer følger efter og de lukker alt ned. Der er ingen af­vig­ende stemmer tilladt længere i dette frie land. Noget som jeg aldrig troede at skulle opleve.”

Manipulation

Judy siger (21:41): “Heller ikke jeg, bortset fra at det er det, jeg har oplevet siden 2011. Det er svært at forstå, hvordan et sam­fund kan blive så narret. At propa­gan­daen fort­sætter, hvor de mani­pulerer os til at hade hinanden. Forhåbentlig er dette en op­vågning for hele USA for at indse, at dette giver ingen mening, og vi vinder, fordi det vil vælte hele pro­grammet med denne slags in­for­ma­tioner. Og for mig er det godt nyt, at lægerne vågner og siger: ‘Vent lige lidt!‘.”

Råb op!

En læge råber op (22:23): “Hej, I læger, der ser dette, og jeg ser mange af jer lige her, hvorfor råber I ikke op? Jeg er her for at forsvare jer! Jeg vil forsvare mine rettig­heder! Jeg vil forsvare min families frihed! Mine patienters rettig­heder til at vælge, hvad de vil med deres liv. Jeg er for­undret, og jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er flere læger som mig, der taler om dette overalt. Vi burde stå sammen lige nu. Du er nødt til at vågne op, fordi dine fri­heds­ret­tig­heder bliver taget fra dig! Alt sammen på grund af falske nyheder, der er i omløb. Det her er forkert. Folk burde ryge i fængsel for det her!

Manipulation af videnskab

Judy (22:57): “Så det er ikke viden­skabs­folkene, der er uærlige på nogen måde. De lytter til mennesker, der i mere end 40 år har kon­trol­leret, hvem der bliver finan­sieret, hvad der bliver pub­liceret. Og jeg er ked af at sige det, men mange folk vil simpelthen tage pengene, berømmelsen og støtten – ting, der er helt forkerte.”

Mikki spørger (23:18): “Hvad har du at sige til de medicinske fagfolk, der lige er begyndt at se omfanget af den vild­ledning, de har været udsat for, som er blevet styret væk fra deres ed om ikke at skade nogen?”

Judy svarer (23:29): “Jeg siger, tilgiv jer selv! Det er det sværeste at indse for os alle. Med de bedste inten­tioner, studerede vi, lærte vi, hvad vi troede var sandheden. Vi havde ingen ide om, at de data, som vi fik at vide, var sande, var usande. Vi er blevet undervist i vores skoler i en helt anden videnskab. Du bliver ikke finansieret, hvis du ikke følger parti-linjen. Du får ikke publiceret noget. Og det var nok det sværeste for mig at tage, nemlig at forstå, at viden­skab­elige tids­skrifter ville for­dreje op­dagelsen af det, der skulle have hjulpet alle.” 

Judy spørger i et videoglimt (24:15): “Vil det viden­skabelige sam­fund have modet til at besvare spørgs­målet, om disse syg­domme måske er skabt af dem selv?

Judy fortsætter (24:23): “Så det vi har gjort siden jeg kom ud af fængslet. Vi startede et op­lys­nings­firma, vi vækker læger, og det er meget vanskeligt. Men hver eneste læge, der indså, at de måske havde været en del af problemet, er nu vendt rundt for at kæmpe for et bedre samfund og gen­op­rette troen på læge­løftet. Det er alt, hvad vi kan gøre!”

TAK til Judy! 

Mikki takker: “Dr. Mikovits, mange tak for din tid, det har været en stor ære at være sammen med dig. Og mest af alt, tak for dit mod. Tak!

Judy siger: “Tak Mikey, det værdsætter jeg virkelig meget!”


Fortsætter næste side – 

Pandemisk beredskab