Planen om at mærke os

til den nye verdensordens slavesystem


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 30. januar 2022.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil


Dr. Joseph Mercola snakker med dr. Vladimir Zelenko
om den nye verdensordens slavesystem.

Engelsk video på 64 min. fra d. 12. januar 2022.

Dr. Vladimir Zelenko Discusses The New World Order slave system

Afskrift på engelsk af interviewet med dr. Vladimir Zelenko.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil

Hvordan NWO har planer om at mærke alle. – Analyse af dr. Joseph Mercola. Det der står i “anførselstegn” er citater af Vladimir Zelenko. – Jeg kan ikke linke til siden, da Mercola sletter dem igen efter 48 timer. – Jeg har herunder oversat artiklen med deepl. – Tallene i parentes an­giver kilden, som kan ses under kilder og refe­rencer på sidste side. – Jeg har indsat under­over­skrif­terne for over­skue­lig­hedens skyld. 


Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen 
Side   2 – Indledning
Side   3 – Omicron er ustoppelig, men ikke værd at frygte
Side   4 – Vaccination under en pandemi avler varianter
Side   5 – Modgift mod biologisk våben blev udviklet i forvejen
Side   6 – COVID-sprøjterne – endnu en forbrydelse . . .
Side   7 – Hvad er den virkelige dagsorden? Dyrets mærke m.m.
Side   8 – Et trick for at mærke os til NWO’ slavesystem
Side   9 – Det hvorfor bag folkedrabet
Side 10 – Grund til optimisme
Side 11 – Fredelig civil ulydighed er svaret
Side 12 – Kilder og referencer


Historien i et overblik

Snesevis af peer-reviewede under­søgelser viser, at når COVID-19 behandles inden for de første dage efter symp­tom­debut, er der en 85 % re­duk­tion i ind­læg­gelse på hospital og død.

Med Omicron er vi blevet begavet med et op­ti­malt sce­narie. Den meget smit­somme virus kan rive sig gennem be­folk­ningen og kun for­år­sage milde for­køl­elses­symp­tomer, hvilket giver flok­­im­munitet uden risiko for masse­døds­fald.

To måneder før COVID-sprøj­terne blev intro­duceret, vidste den ameri­kanske læge­mid­del­styrelse, at de kunne for­årsage al­vorlige problemer, herunder hjerte­anfald, slag­til­fælde, myo­kar­ditis, blod­propper, neuro­lo­giske pro­blemer og meget mere, men alli­gevel skubbede de dem igennem uanset hvad.

Dr. Vladimir Zelenko mener, at SARS-CoV-2 er et bio­våben. Pa­tenter, der strækker sig over to årtier, støtter dette syns­punkt. De, der skabte våbnet, under­søgte og iden­ti­fi­cerede også mod­gifte, her­under zink-iono­foren hydroxy­chlo­roquin.

Modgiften mod COVID blev bevidst under­trykt for at til­skynde folk til at få COVID-sprøjten, som Zelenko mener er et redskab til at mærke folk til den nye verdens­ordens slave­system.

Fortsætter næste side med

Indledning