Praktisk information

De fleste af siderne, som kan ses i menuen (sidepanelet) her til venstre, har under-sider. Og nogle af dem har også sider under sig. Bemærk, at der står noget på alle sider, som kan ses i menuen.

Alle sider, som har et v-tegn yderst til højre i menuen, har sider under sig. For at få undersiderne frem klik på v-tegnet yderst til højre efter titlerne. Men husk, at der står også noget på siderne, som har v-tegnet stående yderst til højre.

Menuen

Et eksempel på brug af menuen: For at se oversigten med de forskellige emner, må du først klikke på “Forskellige emner” i menuen. Så får du en side frem, hvor der er links til emnerne. Du kan også klikke på v-tegnet til højre for titlen “Forskellig emner”, så kommer nogle af emnerne frem i menuen. Mange af siderne kan ses i menuen, men ikke alle.

Søgeboksen

Søgeboksen kan bruges til at søge efter en bestemt side eller et emne. Den finder alle de sider, hvor ordet, der søges på, findes.

Aktive link

På mange af siderne er der aktive link. – De aktive link kan være til andre af mine sider eller til andres sider på nettet. For at gøre det mere synligt, at det er et aktivt link, har jeg brugt forskellige farver på de aktive link, som desuden har en sort streg under sig, som viser, at de er aktive. Bruger du en mus og kører den hen over det aktive link, så bliver mu­se­mar­kør­en til en hånd. Så kan du klikke på den og siden åbnes. Når du vil tilbage igen klikker du på < (tilbage-pilen)  i øverste venstre hjørne af skærmen. (Prøv det, hvis du ikke kender det.)

Farverne på de aktive link

Da der efterhånden er kommet flere sider med forskellige slags emner, har jeg valg at give de aktive link forkellige farver.
Farven viser hvilket emne siden handler om . . .

Mørk pink – bruges til sider om –  Bibelske emner

Lilla – bruges til siderne om – Sundhed

Orange – bruges til siderne med – Information

Selvom der ikke er en sort streg under teksten på boksene, så er det aktive link alligevel. Når der køres hen over boksen med musen, bliver den til en hånd. Det viser, at det er et aktivt link.

Link til andres hjemmesider

Når jeg sætter link ind til andres hjemmesider, så bruger jeg brun, eller jeg bruger denne boks: Brun baggrunds farve – Det viser altså, at du kommer over på andres hjemmesider. Du kan altid komme tilbage igen ved at klikke på < (til­bage-­pilen)  i øverste venstre hjørne af skærmen.

Inaktive link

Der kan være inaktive link. Er der undersider, som ikke er lagt ud endnu, men de kommer senere, så markere jeg det med en farve. Men da det endnu ikke er et aktivt link, har det ingen sort streg under sig og er derfor et inaktivt link. Men der vil komme en side med omtalte emne.

PDF-filerne

PDF-filer kan jeg have fået af andre eller selv sat op. Disse bokse henviser til PDF-filer:

Den blå baggrundsfarve  viser, at jeg har sat PDF-filen op.

Den gule baggrunds-farve viser, at PDF-filen har jeg fået.
Gul minder om at det er en gave.

Den lysegrønne baggrunds-farve viser, at indholdet er en gave. Men jeg har sat PDF-filen op. Se mere i bunden af siden.

Bibelcitater

Når jeg skriver af fra Bibelen, bruger jeg, hvis ikke andet er nævnt, Det danske Bibelselskabs au­to­ri­se­re­de ov­er­sæt­tel­se, GT fra 1931, og for NT fra 1948. Det er ikke den nyeste ov­er­sæt­tel­se, men jeg kan bedre lide den gamle. Der er lavet alt for mange ændringer i den nye, som ikke stemmer med den grundtekst udgave, som jeg er overbevist om, der er den rigtige.

Formaterne

A5 format er mere læsevenlig end A4 format, så derfor benytter jeg for det meste kun A4 format til de meget lange tekster, og hvor det er mest praktisk.

Gave

Så alle de PDF-filer, som åbnes ved at klikke på titlerne med gul bag­grund, er dokumenter jeg har fået. Jeg skriver det, så læserne ved, at jeg ikke har skrevet disse dokumenter eller sat dem op. Når jeg har sat dokumentet op for at gøre det mere læsevenligt for os, der har brug for større skrift, så bruger jeg denne grønne baggrund til PDF-filerne.