Processen

På hjemmesiden – 444 Prophecy News – 444 pro­fetiske nyheder. Ligger denne profeti – The Process – “Processen” via Nikki Ramirez fra d. 20. september 2021.

Hej brødre og søstre

Jeg fik en stor åbenbaring her til morgen, og jeg har fået besked fra Herren om at dele den med det samme. Vær venlig at tage dette med til Herren til bekræf­telse, og tag jer tid til at søge ham, mens vi stadig kan. Al ære og ære til vor Herre og frelser Yeshua Hama­siach. – Nikki Ramirez d. 20. september 2021.


Processen

Profeti via Nikki Ramirez d. 20. september 2021

Bedrager

Husk, mine kære, at fjenden kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge. Han er mes­teren i at bedrage og mani­pulere og vil komme til jer, når I ikke er på vagt. Lad dig ikke bedrage. Vær på vagt og søg altid efter mig. Mange troende og ikke-troende bliver bedraget netop i disse øje­blikke. De kan ikke se, hvad der er tydeligt foran deres ansigt.

Dyrets system

Dyrets system er ved at blive indført, mens jeg taler, men mange er for blinde og døve til at accep­tere og indse, hvad der virkelig sker. Det hele handler om pro­cessen . . . ja, jeg sagde proces. Tror I, at de vil sige ligeud til jer: “Ja, dette er dyrets mærke, kom venligst og tag det.” Selvfølgelig ikke, mine elskede, de vil bedrage jer til at adlyde for at få det.

Små skridt, for deres dags­orden om at tage jer væk fra mig, jeres skaber. Deres proces er begyndt, og mange falder for den. Først skal de få jer til at over­holde vaccina­tionens 1. og 2. dosis og derefter de nødvendige boostere. Derefter vil mikro­chippen blive indsat i dig.

Processen er begyndt

Hver stikning og hvert skridt tættere og tættere på at fuld­føre deres proces, hvor de nu har dig. Hvis du har taget vaccinen, må du angre, for pro­cessen er begyndt i dig, men der er sandt håb i mig. Men jo mere du efter­kommer og fort­sætter med pro­cessen for at tillade dem at ændre min skabning, jo længere væk kommer du fra mig. Når du tillader dem at fuldføre pro­cessen i dig, vil jeg ikke længere kende dig. Du vil ikke længere være min.

I blev advaret

Jeg har advaret jer om dette, og nu er tiden inde til at om­gjorde jeres lænder og iføre jer den fulde rustning for mine stærke. Lad ikke fjenden bedrage jer længere.

Søg mig og hold dig til mig mig. Denne verden er ved at gå under, og alt, hvad I har, er mig. Vær venlig at åbne jeres skjold-dækkede øjne, før det er for sent. I må miste alt i dette liv, men I vil finde mig. Jeg elsker dig, min elskede, søg mig først og ikke men­­nesket. Jeg holder din evighed i min hånd.

Med den største kærlighed til dig

Yeshua Hamasiach


Billedet er også fra deres side med “Processen”

Teksten fra billedet

Tror du, at de vil sige ligeud til dig:
“Ja, dette er dyrets mærke, kom og tag det.”
Advarsel – Der kræves en ansigtsmaske for at komme ind
Advarsel – Der kræves et vaccine-ID for at få adgang
Advarsel – Der kræves et digitalt ID for at få adgang
Selvfølgelig ikke min elskede
De vil narre dig til at adlyde det for at få det. Små skridt