Profeti for Danmark – april 2021

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - april 2021

Tingene kan opleves som håb­løse. Men der er stor for­an­dring på vej. Alt står stille lige nu. Men nyt er på vej.

Til kirkerne

Nyt er ved at ske. En åndelig for­vand­ling er ved at ske. Jeg renser ud i mit folk. Jeg ind­sætter og af­sætter. Vær lyd­høre over for mine for­ord­­ninger. I kan ikke ind­sætte og af­sætte, som I vil. Jeg har en plan med hvert af mine børn. Stå ej i vejen for hinanden. I har skubbet og mast til hinanden i ad­skil­lige år. Den, der maser sig frem, skal tilbage og den, der har sat sig bagerst, skal frem. Yd­myghed behager mig. Sand yd­myghed kommer af at er­kende min almagt og at riget er mit. Falsk yd­myghed er, når du sætter dig selv i spil.

Der er en vækkelse på vej til jeres land. Min kraft vil komme over mit folk. Jeg bruger enhver efter mit behov og ikke efter jeres. Se til, at I ikke sår splid iblandt jer, der er fortsat meget mis­undelse iblandt jer. Giv agt på hinanden. Husk, at I er sat på et legeme.

Danmark

Penge er ved at skifte hænder. Alt er under for­an­dring. I klager jer og har endnu ikke fattet, hvad I står i og over for.

Jeg kalder jeres land tilbage til troen på mig. Jeg længes efter at velsigne jeres land. Jeg længes efter, at I atter kommer under min be­­skyt­telse. Huma­nis­mens ånd har for længst taget over. I kan ikke læn­gere skelne, hvad der er godt, og hvad der er skidt for jer. Forkerte ånds­magter mis­bruger jer og har sløret jeres øjne og sind.

Vend om Danmark! Der venter jer mange vel­sig­nelser. Læge­dom, kraft til tegn og undere vil komme gennem mit folk og sprede sig som ringe i vandet. Se til, at hvad I mod­tager, kommer fra mig. De, der for­­nægter Men­neske­sønnen, for­nægter mig. Der er falske mirakel­magere iblandt jer. Hekse­kraft og trold­doms­kunst er, hvad de trækker på. Kun ved Jesu navn kan du modtage sande velsignelser.

Regeringen

Regeringen driver landet hid og did efter egen for­måen. De lytter ej til mig, men kun til sig selv. Jeg vil med et slag fjerne dem fra magten. Mit folk har bedt om sande ledere for Dan­mark. Jeg vil ind­sætte og af­sætte. Intet er, som der ser ud til at være. Forson jer med min plan for Dan­mark. Hvad I står over for nu, kommer fra min hånd.

Kongehuset

Kongehuset står over for et skift. Det sker snart.

Oplevelse af verdenssituationen

Der er, som om “verden” har taget en stor ind­ånding og holder vejret i sig. Der er en stor ud­ånding i vente.

Profeti givet til Tamarra – 30-04-2021
Lagt på facebook – 04-04-2021

Link til de andre – Profetier for Danmark