Profeti for Danmark – februar 2021

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - februar 2021

I det ydre ses stilstand. I det skjulte er der kaos. Der er splid blandt landets ledere. Oprør og uro ses overalt bag murene. Det er en for­­vand­lings­tid. Det er en op­ryd­nings­tid. For mange kokke for­dærver ma­den. Jeg vil ind­sætte og af­sætte. Ingen kan frem­over mere kalde sig selv frem.

Jeg har en plan med jeres land. På sam­fundets bund lider mange. Ingen tager sig rigtigt af dem. Der er blevet for stor forskel på ”de rige og de fattige”. De rige tager for sig af retterne, men de har glemt, hvor deres rigdom kommer fra. Jeg vil vriste deres tyve­gods ud af hænderne på dem. Uærlighed er blevet en trend blandt de vel­havende.

Men jeg vil vise dem, at ærlighed varer længst. Der kommer en øko­no­misk kollaps, ingen vil være for­beredte på det. Ingen ved, hvor det kommer fra, de har glemt mig.

Til de kristne

Og I, mit folk, I ser skævt til hinanden, I ser ned på hinanden. Pas på jeres tunge, I dømmes, som I selv dømmer. Der kommer en tid, det er nu, hvor min her­lighed skal rejse sig over mit folk. Se til, at du ikke efter­lades i ørkenen. På min kær­lighed skal mit folk kendes. Kiv og splid hører ikke til i mit hus. Kær­lighed, yd­myghed og omsorg er, hvad jeg ønsker.

Det er en høsttid nu. Jeg vil kalde mange til mit hus. Jeg vil – gennem mit ud­valgte folk – for­vandle jeres land. Dan­mark skal se min her­lighed. Jeg er kommet for at sætte fanger i frihed. Min nåde skal kendes. Min kær­lighed skal råde over mit folk.

Til regeringen

I vil sprænges indefra. Der er oprør blandt jer. Der er ingen loya­litet, enhver hytter sit eget. Der kastes med sten. Jeg er dog den, der har dommen. Der venter et over­raskende skift.

Gud kæmper for os

Et syn: Der er en åndelig kamp i gang i vores land. Den ene hær er stor, en anden hær er meget mindre. Den store hær er ag­gres­siv og ud­øver vold. Den anden hær står blot med løftede arme, men de kan ikke såres.

Forklaring: Gud selv kæmper for vores land. På de kristnes bønner har Gud sendt en hær fra him­melen til at slå et åndeligt mørke bort over vores land. Gud selv kæmper for os. Den store hær, er fyldt med for­­dærv, løgne og for­førelse. Den anden hær er Guds hær, der kæmper for at bane vejen, for at Guds her­lighed skal komme over vores land.

Et syn

Ser lys forude. Omkring marts april måned. Guds folk bliver tydelige i Danmark.

Befolkningen

Jeg ser efterfølgende et land som er splittet i to dele. Det ene område er lyst, det andet område er mørkt. Lyset går imod mørket.

Profeti givet til Tamarra – 01-02-2021
Forsvundet på facebook

Link til de andre – Profetier for Danmark