Profeti for Danmark – juni

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - juni 2021

Stilstand før stormen

Min herlighed vil komme over mit folk. Jeg vil rejse en ny type me­nighed op, det bliver min menighed. Den vil slå de onde ånder ud af mit hus og for­kynde sand­heden ved Hel­lig­ånden. Løgnens herre vil ikke længere blive tolereret. Fari­sæerne må gemme sig, de har fjernet nåden fra korset. Intet har de for­stået, intet vil de forstå. Deres hov­mod vil blive deres fald.

Det er nu, jeg sand­hedens Gud vil gribe mine børn. Jeg vil rejse jer op til at gøre mine ger­ninger i jeres land. De ugu­delige skal se, at jeg er den sande og lev­ende Gud. I rædsel skal de er­kende. De syge vil blive hel­bredte, de fan­gede i ånden vil blive sat fri. Min kær­lighed vil følge mit folk.

Til lederne i Danmark

I er et vildledt folk. I griber til lette løs­ninger og ser ej på de skader, som I ud­fører. Min nåde er jer nok. Men I vil hellere gå kødets gang. I hovmod leger I Gud, I rejser op og river ned – og bygger op igen. Men jeg siger jer, at intet, som er rejst op i men­neskers hov­mod, kan længe­re bestå. Kun mit rige vil bestå.

Til børnene

Jeg vil nå jeres børn. Børnene skal om­vende deres for­ældre. Tegn og undere skal følge dem. De er lidel­sens børn, og jeg vil frelse dem.

Sorgens dag

Der vil komme en sorgens dag over jeres land. Blod vil flyde i gader­ne. Dette side om side med at min her­lighed vil komme over mit folk.

En omvendelses tid

Det er en omvendelses tid for dem, der vil. Det bliver en smertens tid for dem, der for­nægter mig. Bed for jeres land. Mine engle er for­løst over landet, min kraft vil komme over mit folk.

Danmark, jeg kalder jer nu.

Profeti givet til Tamarra – 31-05-2021
Lagt på facebook – 01-06-2021

Link til de andre – Profetier for Danmark