Profeti for Danmark – maj 2021

Profeti for Danmark - modtaget af Tamarra - maj 2021

En ny tid

Jeg har kaldet mine børn ind i en tid, som bringer for­vand­ling for dem, der søger mig. Jeg vil for­vandle deres hjerter, få gjort deres sind lige­­stillet med mig. Det er min tid gennem dem, der vil mig.

Det er en åbenbaringstid. Det er en stor­hedstid. Min her­lighed vil gå gennem mine børn og skabe for­vandling ind over jeres land. Mine børn er de troende i Dan­mark. Dem, som jeg har kaldet, og som har besvaret mit kald.

Danmark

Danmark, I er et rigt land på mate­rielle værdier. I har mange goder, men I har glemt, hvor de gode ting kommer fra. I halser der­udad efter mere og I får aldrig nok. Jeres goder kommer fra mig, det er mine ve­l­sig­nelser, som I nyder godt af, men I ærer jer selv og I tager til jer af goderne – uden at tænke på de små og de svage i jeres sam­fund.

Jeg vil vende op og ned på jeres selv­for­ståelse. I skal se, at jeg er den sande og levende Gud, der er med dem, der tror på mig. Hen over som­meren vil der ske (for­fær­delige) ting. Ting som vil ryste jeres grund­volde, ting som vil tage jeres selv­be­staltede tryghed bort. Penge vil skifte hænder, de første tiltag er allerede sket, mere vil følge efter.

Se til, at I omvender jer og begynder at lytte til mit folk.

Til de troende

Vores tid er nu. Din og min tid sammen. Sammen vil vi ryste folket. Tegn, undere og mirakler vil følge jer. Der vil komme en Hellig­ånds­­ud­gydelse, som ikke før er set. Der vil ske for­an­dringer så store, så folk i rædsel vil forstå, at jeg er til – den sande og levende Gud – og at jeg er den samme som i tidernes morgen. Mine ord skal ikke længere være rema-ord, men logo-ord, der gør deres virke. Mine ord er skaben­de, og I vil få deres kraft at se – på måder, som ikke tidligere er sket.

Stol på mig, mine børn. Min kraft vil udgydes over jer. Mine ord vil være som et tve­ægget sværd i jeres munde. Jeres bægre vil flyde over. Visdom og kund­skab vil komme naturligt til jer, og åben­bar­ings­ånd vil følge jer, hvor end I går og står. Det er nu. August og septem­ber vil være de store for­vand­lings-måneder. Fødsels-måneder. Veerne er allerede i gang. I, der søger mig, vil nikke gen­ken­dende til dette.

Frygt intet, tro kun. Alt hvad I har brug for, vil blive jer givet.

Søg mig, mit folk. Søg mig, jeres tid er nu.

Profeti givet til Tamarra – 01-05-2021
Lagt på facebook –  02-05-2021

Link til de andre – Profetier for Danmark