Profetier for Danmark


Zion Vækkelses Center

har skiftet navn til

Jesu Kristi Bedehus

Zion Vækkelses Center – ZVC – er en pro­fetisk menighed. Du kan læse mere om dem på deres hjemme­side: ZVC, hvor du bliver ledt videre til JKBH. De får fak­tisk en profeti for Dan­mark i hver måned. Du kan finde dem på deres hjemme­side under Profetier (øverst i højre side). Jeg kan linke direkte til pro­fe­tierne på deres hjemme­side, efter at jeg – ad omveje fandt denne side – oversigt over: Profetier. Nu har de flyttet nogle af profetierne til en ny side, som jeg ikke har kunnet finde endnu.

Profetier for Danmark

Herunder har jeg lagt link til de profetier for Dan­mark, som jeg har lagt ud på min side fra Zion Væk­kelses Center, og jeg har lagt linkene til deres hjemm­eside direkte til profe­tierne:

Profetier for Danmark

Profetierne på facebook

Nogle af profetierne ligger også på face­book. Der har de face­book­siden: Jesu Kristi Bedehus. Des­værre er der nogle af pro­fe­tierne, der er for­svundet på face­book. Men de ligger på deres hjemme­side. De skriver selv om pro­fe­tierne, at måneden an­giver det tids­punkt de har fået dem på og ikke, hvornår de går i opfyldelse. Det ved kun Gud. Og når Gud siger noget, så er der også mu­lighed for men­nesker at om­vende sig fra synder. Og vi kan bede i over­ensstemmelse med Gud vilje.

Profetier for Danmark – 2023

Til 2023FebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptember

Profetier for Danmark – 2022

JanuarFebruarMartsAprilMajJuni – JuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

Profetier for Danmark – 2021

Januar – Februar – Marts –  AprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

Profetier for Danmark – 2020

Januar – FebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember – Fra december 2016

Profetier for Danmark 2019

Oktober