Profetiske sider og kanaler

Jeg har fundet en del profetiske hjemme­sider og kanaler på nettet. De fleste er på engelsk, men kan over­sættes via google crome eller Vivaldi. Og videoerne kan få under­tekster på, når de er på You­Tube, og de kan over­sættes auto­matisk til dansk. Du kan se hvordan her – Undertekster på videoer på YouTube. – Det er så vigtigt at kunne “Vur­dere kilden – sand eller falsk?

Hjemmesider der kan oversættes til dansk

Disse hjemmesider har den funk­tion på siden, hvor du kan vælge sprog, også dansk.

444 Prophecy News – 444 Profeti nyheder – engelsk hjemmeside.

I am calling you now – Jeg kalder dig nu – engelsk hjem­me­side.

Watchman on the wall 33 – Vægter på muren 33 – engelsk hjem­me­side.

Hjemmesider der må oversættes på anden vis

Pastor Jerry Toney har en hjemmeside – Church at the ranch – Kirke på ran­chen. Jeg har lavet en side med link til noget af – Vægteren – pastor Jerry Toney.

The prophetic Bride – Den profe­tiske brud – Det er kvinden Sharlene Reimer, som har hjem­me­siden. Du kan se mere om hende her.

Every knee shall bow – Ethvert knæ skal bøje sig – Fil. 2.9. – En to­sproget blog for at ophøje det navn, der er over alle navne: Jesus Kristus. – Ethvert knæ skal bøje sig

Kanaler på YouTube

Disse kanaler som er på You­Tube kan få under­tekster på, der kan auto­matisk over­sættes til dansk. Se hvordan her – Undertekster på videoer.

Back to your first love – Tilbage til din første kærlighed. – Se min side med link her –Tilbage til din første kærlighed.

Servant of Elohiym – Elohims tjener.

Watch­man – Vægteren – Pastor Jerry Toney har denne kanal på You­Tube. Der ligger mange timers bibelsk under­visning. Og jeg vil også kalde det pro­fetisk, da han kan se sammen­hængen mellem Guds ord, og det der sker i tiden.

Psalm 91 Jesus Christ my savior – Salme 91 Jesus Kristus min frelser.