Quantum dots, DNA-stregkodning, nano-razorer og den israelske stat

Ariyana Love – God vilje ambassadør

Dr. Ariyana Love har denne hjemmeside – Ambas­sador Love – Her har jeg oversat hendes artikel – Quan­tum Dots, DNA Bar­coding, Nano-Razors & The Israeli State – quantom ­prikker, DNA-streg­kod­ning, nano­razorer og den isra­elske stat – fra d. 17. de­cember 2021. – Underover­skrif­terne har jeg indsat for over­skuelig­hedens skyld. Linkene er fra hendes side. Det der står i disse fir­kantede klammer […] har jeg indsat. 


Quantum dots, DNA-stregkodning,
nano-razorer og den israelske stat

Af dr. Ariyana Love

Indholdsfortegnelse

Side  1 – Indledning under indholdsfortegnelsen
Side  2 – Mikrokugler og mikrobobler
Side  3 – Quantum dots og mikroperler
Side  4 – Den israelske stat
Side  5 – Transhumanisme 
Side  6 – Biochip og hydrogel
Side  7 – Protokol


Indledning

Dr. Andreas Noack er død

I mit seneste inter­view med Stew Peter’s kom jeg med beviser, der be­kræftede, at dr. Andreas Noack, den gode læge, der satte sit liv på spil for at advare men­nes­ke­heden mod de ekstreme farer, som døds­sprøjten inde­bærer, faktisk er død.

Grafenhydroxid

Få dage efter dr. Noacks mystiske død blev der lækket en video, der af­slørede grafen­hy­droxid-nano­razorer inde i døds­sprøjten fra Pfizer under dark field mic­ros­copy. Prøven er fyldt med grafen­hy­droxid.

Du vil se en enkelt mikro­kugle fri­give sin last af nano­skala grafen­hy­droxid, der ligner bar­ber­blade, når du zoomer ind på de enkelte skin­nende par­tikler. Se flere billeder her. – [Der er en video med tysk tekst, med over­sættelse til engelsk neden­under på Ariyanas side (her).]


Link til en anden artikel

Dr. Ariyana Dis­cusses Nano-Bio­sensors/­Nano­razors and Dr. Noack’s Death After He Located Graphene Hy­droxide in the COVID Vaccine – Dr. Ariyana dis­kuterer nano­bio­sen­sorer/­nano­razorer og dr. Noacks død, efter at han fandt grafen­hy­droxid i COVID-vac­cinen.

Fortsætter næste side med

Mikrokugler og mikrobobler