Riv fæstningen ned!


Vore strids­våben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæst­nings­vær­ker. Med dem ned­bryder vi tan­ke­byg­ning­er og alt hov­mod, der rejser sig imod er­kend­el­sen af Gud, og tager enhver men­nes­ke­tan­ke til fange ind under lydighed mod Kristus. 2. Kor. 10.5


Indledning

Har du fået fjernet platformen? Har du læst om vore stridsvåben og om striden i vort sind? Så er du klar til at læse om, hvordan man kan rive et fæst­nings­værk ned. Fæst­nings­vær­ket kan være tankebygninger, som er bygget i vort sind. Det kan også være hovmod. Jesus brugte tit at tale i lignelser, fordi han vidste, at den slags billeder kunne være lettere at forstå. Så derfor kan jeg også godt lide at forestille mig det, jeg har lært, i billeder.

Frøets magt

Inden jeg bruger billedet med fæst­ning­en, vil jeg dog bruge billedet med et træ. Et frø sås i jorden: Satan sår en løgn et frø i vort sind. Livets om­stæn­dig­hed­er gør at det begynder at spire og gro. Det slår rod. Og så kommer det op af jorden, så det bliver synligt. Bliver der ikke gjort noget, vil det bare blive større og større. Der er stor magt i et frø som fortsat har spir­ings­ev­nen i sig. Roden af et problem svarer til platformen, som en fæst­ning står på.

Et frø kan være lovløshed, som er kommet ind i vort liv. Det kan være synd vi har begået, og som vi ikke har fået gjort op. Bliver den gentaget igen og igen, så bliver det til lovløshed.  Læs gerne Harold Dewberrys tale om lovløshed. Hvor han fortæller om mange forskellige ting, som er blevet til lov­løs­hed i menneskers liv. Det kan også være sygdom, som er arvet. Eller mange andre svagheder i livet, som virkelig er et problem. Det er nemlig i de tilfælde lov­løs­hed­en, som er frøet, som er sået i menneskers liv af mange forskellige årsager.

Fæstningsværker

Her har jeg skrevet om forskellige fæstningsværker, som Djævelen kan bygge i vore liv, hvis han får et platform at bygge den på. [Siden findes ikke endnu]

Riv fæstningen ned!

Når vi skal have en fæstning revet ned, så må vi bearbejde den med Guds ord. Vi slår på fæstningen med Guds ords hammer, indtil den går i stykker. Vi bliver ved med at tale Guds ord ind i situationen.