Russisk vulkan i udbrud

Paul Begley fortæller i denne ud­sen­delse – Brea­king: “Apoca­lyptic Russian Volcano Erupts Turns Day To Dark­ness” – Breaking: “Apoka­lyp­tisk russisk vulkan bryder ud og for­vandler dagen til mørke” – fra d. 11. april 2023. – Det lyder til at Paul sender fra Lafa­yette i vest In­diana i USA.

Jeg har her­under oversat noget af af­skriften fra ud­sen­delsen med deepl. Over­skrif­terne har jeg indsat.


Paul fortæller

(1:30) Vi har haft en massiv eks­plosion i Rusland, ikke som følge af krig, men som følge af en vulkan. En vulkan af bibelske pro­por­tioner er brudt ud. Fra en vulkan, ja. Den er brudt ud på en utrolig måde i Rusland, denne apo­ka­lyp­tiske russiske vulkan er brudt ud og har for­vandlet dagen til mørke, faktisk har vi et skrift­sted, der for­tæller os, at det vil ske i de sidste dage.

Joel 2.28

Bibelen siger i Joel kapitel 2 vers 28: At det skal ske, at jeg vil ud­gyde min ånd over alt kød, jeres sønner og døtre skal pro­fetere, jeres gamle mænd skal drømme drømme, jeres unge mænd skal se syner. Og jeg vil også ud­gyde min ånd over tjenes­te­folk og tjenes­te­piger i de dage. Og jeg vil vise undere i himlen og på jorden blod og ild og røg­søjler, og solen skal for­vandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og fryg­telige dag kommer, og det skal ske, at enhver, der på­kalder Herrens navn, skal blive frelst, for på Zions bjerg og i Jeru­salem skal der være befrielse, som Herren har sagt, og i den rest, som Herren kalder folk.

Endetiden

Lad os bare tale om de sidste dage, slut­tiden, hvor disse ting vil ske, star­tende med pinse­dagen og ud­gyd­elsen af Hel­lig­ånden og så lige ind til de sidste dage eller “den sidste tid”, så der vil ske nogle spæn­dende ting, men der vil også komme meget, meget, meget intense tider over jorden, så vi ønsker at være klar og for­be­redt på det.

Dommedagsscenarie

(3:38) Lad mig fortælle dig, hvad der er sket med Rus­land, for det er blevet van­vittigt i Rus­land, ingen tvivl om det. Um med denne massive eks­plo­sion, der fandt sted. Her er, hvad de siger: Eks­plo­sionen i Rusland var så kraftig, at den blev apoka­lyptisk. Det blev meget apo­ka­lyptisk. Domme­dags­scenen vises bag mig og ud­strøm­ningen fra Shiva­lock-vul­kanen i Rusland, der spyttede 300 miles ind i regi­onen, som blev sort sne og aske­skyer dækkede himlen og be­gravede huse, biler og sam­fund. Det var utroligt, hvad der skete der. Jeg mener vir­kelig, det er helt van­vittigt, hvad der skete der, men dette domme­dags­sce­narie.

Dag bliver til mørke

Det store vulkan­udbrud for­vandlede dag til mørk nat, det for­vandlede bog­staveligt talt dags­lyset til mørke om natten i det østlige Rus­land, da denne askesky spredte sig over hun­dreder af kilo­meter. Videoer viser denne domme­dags­scene efter ud­bruddet fra vulkanen i det østlige Rus­land, der også gjorde sneen på bjergene i dette land­om­råde sort, da asken steg 12 miles op i himlen.

Flyv væk fra skyen

Det er vanvid, og der blev sagt med en rød advarsel om at flyve væk fra skyen. Det er den højeste kategori. Gå ikke engang tæt på denne sky af aske og røg, den vil kvæle dit fly og styrte ned. Og område 41 700 kvadrat miles blev dækket i mørke, et om­råde større end Skot­land og Wales til­sammen fore­stille sig nationen Skotland Wales.

Månen bliver til blod

Lige pludselig gik det fra dagslys til midnat, så mørkt blev det. Præcis blod og ild og røg­søjler, solen blev til mørke, og så bliver månen til blod. Og i aften vil I se, hvad der vil ske på grund af al den aske i luften. Månen vil have et meget rødt skær, der er ikke plan­lagt blod­måne, men det vil være en blod­måne fra denne, uh, eks­plo­sive scene, okay.

Vulkan og jordskælv

Asken strækker sig 500 kilo­meter mod nord­vest og vokser stadig ifølge Institut for vul­ka­nologi og seis­ma­to­logi under det russiske viden­skabs­aka­demi. Denne ring af ild­vulkan blæste blå på dom­me­dagsrøg og lava. For Miles vul­kanen er kendt for at være aktiv, men dette var den største askesky i mindst 60 år, og regi­onen blev også ramt af et jord­skælv med en styrke på 4,5 med epicen­teret i vandet i øh, Avaka Bay. Beboere sagde morgen­himlen blev til mørke det er utroligt um.

Dræbende aske

Så vi fik hende, og så talte vi om cen­ti­meter aske, cen­ti­meter seks til otte cen­ti­meter aske i nogle om­råder af hjem­mene. Lands­byer, biler er dækket, og man skulle tro, at det var sne, men det er denne grimme aske. Mørke disse men­nesker er begravet i det, og det kommer til at, det kommer til at, det er bare, jeg ved ikke, jeg ved vir­kelig ikke, hvordan de vil hånd­tere det. For at være ærlig overfor dig, så er lands­byen under en sky af aske. Det er bælg­mørkt, du kan ikke se noget. Og hvis du er derude og trækker vejret, vil det slå dig ihjel.

Kan I huske, da Mike fra “Around the World”  sagde, at hele denne verden, på et tids­punkt vil denne planet blive som en askesky, og så vil folk være nødt til at bære maske. Det er utroligt, det er utroligt, hvad der foregår. Men det sker, gutter.

Problemer med shaddow banning

Vi er så glade for, at vi er tilbage på vores hoved You­Tube kanal og så. Og vi er så glade for, at I er i stand til at være her.

Bed venligst nu om at shaddow ban­ning, I ved, jeg er træt af det, det har stået på siden 2015. Jeg har været at dette dette dette dette dette mini­sterium har be­skæf­tiget sig med shaddow ban­ning på daglig basis i de sidste otte år, og vi har været on­line i 13 år. Så dette har varet længe nok jeg beder om en over­na­turlig vel­sig­nelse. Jeg beder om at jeres bønner. At I vil være enige med mig i bøn, om at op­hæve shaddow ban­ningen, om at op­hæve shaddow ban­ning fra vores You­Tube-kanal, fra vores Face­book-kanal, vores Twit­ter-kanal vores.

Uh hvor vi bliver bestemt af shaddow ban­ning. Jeg tror, at Gud kan op­hæve dette forbud på over­na­turlig vis, selv om men­nesket ikke ønsker det, Gud kan gøre det, så det er min bøn, det er min bøn, og jeg for­venter at se det i Jesu navn. Jeg vil bare stå der, hvorfor ikke? Hvorfor ikke tro på Gud? Jeg mener, jeg kan lige så godt tro på Gud. Vi kan ikke stole på andre. Du kan ikke stole på, at men­neske­heden gør det rigtige, så bed Gud om at bryde igennem, …

Bed for …

Ligesom Daniel bad, og han sagde: “Jeg kæmper mod Per­siens prins i de sidste 21 dage, men jeg vil komme til det, så jeg beder jer bare om at være enige med mig i bøn om at bryde shaddow ban­ningen, så bed for Rus­lands folk, for det er virkelig en dårlig af­fære, det er virkelig en utrolig eks­plosion, jeg er straks tilbage, lige efter dette. (Musik)

Fortsættelsen

Se og hør selv fort­sæt­telsen af ud­sen­delsen, om du vil, i den næste ud­sen­delse: Breaking: “Israel On The Brink” (Holy Land Chaos) – Breaking: “Israel på randen” (Kaos i det hellige land).

Glimt fra Rusland

Her er en lille video om vulkan­ud­bruddet i Rus­land fra – When the Earth is Angry: Det vil på­virke hele pla­neten – Et stor­slået vul­kan­ud­brud finder sted lige nu – fra d. 11. april 2023.