Ryger du tobak?


Plej ikke kødet, så begæringer vækkes.
Rom. 13.14b


Der er jo desværre mange, som kan svare ja til, at de ryger tobak. Mange har røget og er blevet fri, så det er muligt at blive fri. Men man skal have et ønske om at holde op med at ryge, for at kunne holde op.

Slaveriet!

Når du ryger og ikke kan eller vil lade være, så har du vel også en uimodståelig trang efter at få noget tobak at ryge med jævne mellemrum? Det er en slavetilværelse! Det kan godt ske, at du elsker det. Og så længe du elsker tobakken, kan du ikke holde op med at ryge. Når du ryger, så plejer du “kødets lyster”, for det er absolut ikke din genfødte ånd, som længes efter tobakken. Du plejer “kødet” og begæret efter mere vækkes. Du kan ikke lade være, når du elsker det, og du er en slave af det.

Sådan bør det ikke være. Hvem er din herre? Tobakken eller Jesus! Ingen kan tjene to herrer. Nu hjælper det ikke noget, at du føler dig fordømt eller får det dårligt over det, jeg skriver. Eller at du bliver forarget. Hvorfor bliver du forarget? Fordi du vil have lov at ryge, som det passer dig. Det har du så også, men du kommer ikke uden om, at du kommer til at stå Gud til regnskab for det. Der kommer altså en dom på dommens dag.

Det hjælper ikke, at du føler dig fordømt! Det hjælper, at du holder op med det, som du gør, som får dig til at føle dig fordømt. Hvad er det, som fordømmer dig? Din dårlige samvittighed. Hvorfor? Fordi den godt ved, at det er skadeligt for dig at ryge. Sådan er det bare, om du kan lide at høre det eller ej. Så er det op til dig, om du vil gøre noget ved det eller ej.

Hvem bestemmer over dit liv? – Du selv eller tobakken!

Mange der ryger har et hav af und­skyld­ning­er for at ryge. Vi kan ikke bruge und­skyld­ning­er til noget. En har engang sagt, at vejen til Helvede er belagt med und­skyld­ning­er. Jeg synes faktisk, at det er ret godt sagt. Und­skyld­ning­er kan få os til at havne i Helvede, hvis vi ikke omvender os i tide.

Det hjælper ikke noget, om du bliver bedrøvet og dårlig tilpas, af at læse det jeg skriver, hvis du ikke gør noget ved det. I 2. Kor. 7.10 står der: Thi be­drøv­el­se efter Guds sind virker om­vend­else til frelse, som ikke fortrydes; men verdens be­drøv­el­se virker død. 

Rygningens konsekvenser 

Kan et menneske risikere at gå fortabt, hvis det ikke vil holde op med at ryge? Det ved jeg ikke, men jeg turde ikke løbe den risiko. Guds ord siger jo ikke noget direkte om det, så vidt jeg ved. Men indirekte så gør det. Nu kan du jo læse, hvad jeg har skrevet, at der står i Guds ord, hvis du tør. Så kan du jo se, om du kan ryge videre med en god samvittighed bagefter, hvis du ryger.

Så er der jo også lige Jesu genkomst. Jeg tror, at Jesus kommer for at hente en ren brud uden plet eller lyde. Jeg vil ikke kunne kalde mig ren, hvis jeg lever i bevidst synd. Hvis man er en kristen og ryger, så synes jeg jo nok, at man bør kunne læse i Guds ord, at det er synd at ryge. Hvorfor kan du læse herunder, når du læser videre. Jeg ønsker jo ikke, at nogen skal blive bedraget og risikere at gå fortabt.

Som kristne synes jeg nok, at vi bør have så meget gudsfrygt i vore liv, så vi vælger at adlyde Guds ord frem for at leve efter vore lyster. Når det tilmed er skadelig for os at gør det. “Bare” fordi vi har taget imod Jesus som frelser, kan vi altså ikke leve vore liv, som det passer os. Vi må også adlyde Guds ord. Hvis Gud har vist dig, at det er forkert at ryge (og det ved du vist godt, at det er), og du ikke vil lade være, så er du jo bevidst ulydig. Ulydighed er synd. Kan jeg kalde mig retfærdig, hvis jeg lever i bevidst synd?

Du må ikke slå ihjel!

Jeg ved godt, at mange siger, at det ikke er synd at ryge. Hvor står det i Guds ord? Rygning dræber! Noget i den retning har jeg læst på en pakke cigaretter. Guds ord siger, at vi må ikke slå ihjel.

Ryger du, og du ikke vil eller kan lade være, så er du jo en slave p.g.a. trangen til at gøre det. Hvordan kan Jesus være din Herre, hvis du har tobakken og nikotinen som herre? Ingen kan tjene to herrer, sagde Jesus. Det var m.h.t. Gud og mammon (altså penge), at Jesus sagde det, men det gælder jo for alt.

Desuden står der i 1. Kor. 6.12: »Alt er mig tilladt«, men ikke alt er gavn­ligt; »alt er mig tilladt«, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. Altså er det tilladt at ryge, men det er ikke gavnligt. Hvis det har magten over dig, at du ikke kan lade være, så er det synd. Der står, at vi må ikke lade noget få magten over os. Så hvis du ikke kan lade være, så er det synd.

Er det ikke også synd at forurene sit tempel? Der står, at vi er Guds tempel: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel! 1. Kor. 3.16. Her står faktisk, at hvis vi ødelægger vores tempel, som er helligt, så vil Gud ødelægge os. Hvis vi ødelægger vores legeme, som er Guds tempel, så kan vi forvente, at Gud vil ødelægge os.

Ulydighed har konsekvenser!

Jeg har mødt en mand, som røg. Gud viste ham, at han skulle holde op. Han ville ikke. Gud viste ham, at hvis han ikke holdt op med at ryge, ville han dø. Men han ville ikke holde op med at ryge. Så blev han syg. Han fik kræft. På sygehuset sagde de, at han skulle holde op med at ryge. Han holdt ikke op. Først hjalp behandlingen han fik, men han fulgte ikke det råd, han havde fået, og kræften kom igen. Til sidst kunne sy­ge­hus­væs­e­net ikke hjælpe ham mere, og han blev sendt hjem for at gøre sig rede til at dø.

Han ville ikke omvende sig, og han døde. Det kunne ikke hjælpe, at han bebrejdede Gud for, at han ikke blev helbredt. Gud havde sagt til ham, hvad han skulle gøre og advaret ham om konsekvensen, hvis han ikke gjorde det. Men han ville ikke adlyde. – Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at selvom han havde overgivet sit liv til Jesus og var kommet til tro på ham, så valgte han at være ulydig. Og det kommer han til at stå til ansvar for.

Det er ikke sundt at ryge. Ingen undskyldninger. Ingen kan bevise, at det er sundt at ryge. Nogle der ryger bliver gamle, ja, Gud har været dem nådige. Så længe vi lever, kan vi omvende os. Du vælger selv. Men husk vore valg har konsekvenser. Og vi skal stå Gud til regnskab for vore valg.

Stop med at ryge – før det er for sent!

Hvis du, der læser dette, ryger. Så ønsker jeg virkelig inderligt for dig, at dette må blive levende for dig. Så du forstår, at det altså er alvor. Guds ord er sandhed, og det må vi altså rette os efter. Vi har set på nogle af de ting, som Guds ord siger. At vi ikke må lade noget få magten over os. Og hvad der sker, hvis vi ødelægger Guds tempel.

Hvis du har set og forstået sandheden om det at ryge før, men du bare ignorerer det og kommer med alle dine undskyldninger, så risikerer du, at en dag kan du ikke længere forstå sandheden. For det er muligt at un­der­tryk­ke sandheden med uretfærdighed. Synd er uretfærdighed. Bliver du ved med at synde, og du ved, det er forkert, så kan tankerne blive tomme, og det uforstandige hjerte blive formørket. Det betyder, at det ikke længere er muligt at forstå den sandhed. Men det udløser Guds vrede.

Det kan du læse i Rom. 1.18-19: Thi Guds vrede åbenbares fra Himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed; det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. + 21b: . . . men deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Du kan selv læse det i sin sammenhæng her.

Elsk ikke synden!

Nogle vil nok synes, at dette er hårde ord. Men jeg har ikke skrevet andet end, hvad der står i Guds ord. Vi vælger selv, om vi vil erkende, at Guds ord er sandhed, og leve efter det, eller vi bare vil ignorere det og leve videre, som det passer os. Men vi kommer til at stå Gud til regnskab for vore valg.

Jeg siger nogle gange, at den synd, man elsker, kan man ikke blive fri af. Det er nødvendig at ønske at blive fri, før man kan blive det. Man må er­ken­de, man må se og fortstå. Og så handle efter det.

Vil du være fri eller vil du fortsætte med at være en slave af tobakken? Valget er dit! Jesus vil hjælpe dig, for han har betalt prisen, for at du kan blive fri. Hvilken Herre tjener du?

Vejen til frihed!

Der findes masser af hjælp til at stoppe med at ryge. Men det er nød­ven­digt at ville stoppe. Der må være en længsel efter at holde op. Man kan ikke stoppe med den synd, man elsker.

Som kristen ville jeg som det første bede Gud om tilgivelse for, at jeg havde røget og sige, at nu ønsker jeg at stoppe, og bede Gud om at hjælpe mig. Så ville jeg frasige mig den rygetrang og nikotin afhængighed i Jesu navn og bryde deres magt over mit liv. Sådan behandler jeg lovløshed.

Derefter er det selvfølgelig nødvendigt at lade være med at ryge så meget som et sug mere. Kommer rygetrangen igen, så frasig dig den i Jesus navn igen, indtil den forsvinder, og du er fri.

Peter Madsen kom engang med dette råd: “Fast i 3 dage og du bliver fri”. Sådan gjorde han, da han holdt op med at ryge for mange år siden.

Det er da også bedre med 3 dages ubehag end at ødelægge hele dit liv. Tænk også på alle de penge du sparer. Dit legeme kan blive mere sundt. Der er jo masser af fordele. Men den vigtigste er jo at opleve Guds velsignelse over sit liv. Den får vi, når vi adlyde Gud.

Bryd ud af din rygeafhængighed!

At ryge er som at bygge en fæst­ning. Hver gang der ryges bygges fæst­ning­en stærkere, og det bliver endnu sværere at rive fæst­ning­en ned. Fjenden bygger et fæst­nings­værk i dit liv, fordi du tjener ham og adlyder ham, hver gang han giver dig trang til at ryge. Når du ryger, fodrer du det uhyre, som binder dig og driver dig til at ryge.

Undskyldninger for ikke at gøre det, man godt ved er sandt, er som at tro på sine egne løgne frem for at tro på den sandhed, som er blevet åbenbaret ud fra Guds ord. Til sidst vil man tro, at løgnene er sandhed. Fordi man ønsker at tro, at det er sandt. Troen kommer af det, der høres. Du kan fortælle dig selv løgne (und­skyld­ning­er) så længe, at du til sidst tror på dem.

Hvem styrer dit liv?

Jeg tror, at det er farligt at ignorere Guds kald til om­vend­else. Hvad skal der til, for at du holder op med at ryge? Jeg forstår ikke, at men­nes­ker tør ryge, når de ved, hvor skadeligt det er. Og da slet ikke som en kristen som ønsker at leve helt med Jesus.

Værd at overveje, mens du ryger:
Bliver du draget nærmere til Jesus?
Kommer du ind i hans nærhed?
Bliver du fyldt af Helligånden?
Bliver du mættet med Guds kærlighed?
Mærker du Guds velsignelse over dit liv?
Bliver du fyldt med Guds fred og glæde?
Virker det helliggørelse i dit liv?
Bliver du forvandlet til Guds lighed?
Fremmer det åndens frugt i dit liv?
Giver det Gud ære?
Eller – tilfredsstiller du kødet?

Efter listen over kødets gerninger i Gal. 5.19-21 står der: at de der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige. Så jeg synes nok, det er værd at overveje. Du siger måske, at der står ikke noget om at ryge på den liste. Sandt nok, men der står og deslige. Det betyder og lignende ting. At ryge er en form for beruselse. Desuden er der noget, som der er udeladt på listen, der burde også stå mord, da det står i grundteksten (i den byzantinske). At ryge er at slå ihjel.

Rygning dræber!

En jeg kendte engang sagde, at cigaretter er ligkistesøm. Han var godt klar over, at det medførte død. Han røg selv. Han er død for mange år siden, og han var stadig ung. På arbejde den ene dag, den næste dag var han død af en blodprop.

I Præd. 7.17 står der: Vær ikke alt for gudløs og vær ingen dåre; hvorfor vil du dø i utide? 

Job. 28.28: Men til mennesket sagde han: »Se, Herrens frygt, det er visdom, at sky det onde er indsigt.«

Når man ved, hvad der er det rigtige og ikke gør det, er man skyldig i synd. Visdom er at vide, hvad der er det rigtige og handle efter det!

Må Gud hjælpe dig til at holde op med at ryge, hvis du ryger.


Vær vis! 


Her kan du læse, hvad Carsten Vagn-Hansen skriver om
to­baks­af­væn­ning.