Sammenligning

Jaco Prinsloo har lagt denne (38 min.) video ud d. 5. sep­tember 2022:

– More evidence than this is im­pos­sible! Tri­bu­lation is about to begin
Mere bevis end dette er umu­ligt! Trængslen er ved at begynde

Og Jaco skriver: “Denne video blev vist på en anden vagt­mands og bror i Kristus’s kanal, og jeg venter stadig på til­ladelse til at dele den, men den er sim­pelthen fan­tastisk. Og jeg håber, at den også vil vel­signe dig!” [Se op­lys­ninger om hans kanal og videoen på Jacos side.]

Med tiden før 2. verdenskrig

Broren sammen­ligner tiden før anden ver­dens­krig med tiden, vi er i nu. Der er mange ens ting. Se dem selv i videoen. 4 blod­måner på jødiske festdage. Og flere andre ting. Han for­tæller bl.a. ud fra dette billede:


Se også siderne: Trom­pet­festen i 2022Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse