Se Menneskesønnen komme

i skyen


Og da skal de se ›Men­nes­ke­sønnen komme i skyen‹ med kraft og megen her­lighed.

Luk. 21.27


Grundteksten

Luk. 21.27: Og så vil de se Men­nes­ke­sønnen kom­mende i en sky med kraft og megen her­lighed. – Ja, her står så, at så vil de se Men­nes­ke­sønnen kom­mende i en sky, sky står i ental her og ubestemt for. Han kommer med kraft og megen her­lighed.

Sammenligne med

I Matt. 24.30 står der i den sidste del af verset: Og så vil de se Men­nes­ke­sønnen kom­mende på him­melens skyer med kraft og megen her­lighed. – Her står, at de vil se Men­nes­ke­sønnen kom­mende på him­melens skyer, her står skyer i fler­tal og i be­stemt form. Han kommer med kraft og megen her­lighed.

I Mark. 13.26 står der: Og så vil de se Men­nes­ke­sønnen kom­mende i skyer med megen kraft og her­lighed. –  Her står, at de vil se Men­nes­ke­sønnen kom­mende i skyer, her står der ikke him­melens, men bare skyer, men skyerne står i fler­tal og i ubestemt form.

Lidt forskelle

Her er altså lidt for­skelle. Og det jeg tænker er bare om det er den samme be­giv­enhed der er tale om? Hvis det er den samme be­giv­enhed, så kommer bort­ryk­kelsen ikke før efter den store trængsel.

Samme begivenhed?

Er det den samme begiv­enhed, der er beskrevet hos Matt. Mark. og Luk.? Både ja og nej. Vi må se på ver­sene i deres sam­men­hæng. Når jeg ved, at det er “Jesu gen­komst til Olie­bjerget“, som er be­skrevet i Matt. 24.29-31 og at de hellige kommer med ham til den tid. Det er straks efter den trængsel, og det er det også i Mark. Så Matt. 24.29-31 og Mark. 13.24-27 be­skriver den samme be­giv­enhed. – Så det kan ikke være bort­ryk­kelsen, fordi der står i der står i Zak. 14.5b: Og HERREN min Gud kommer og alle de hellige med ham. – Se: “Zakarias 12-14“.

I Luk. 24.20 tror jeg, det er Jeru­sa­lems øde­læg­gelse i år 70, som er be­skrevet. I Luk. 24.24 står der: Og de skal falde for sværdets od og føres fangne bort til alle hed­ningerne; og Jeru­salem skal ned­trædes af hed­ninger, indtil hed­ning­ernes tider er til ende. – Det er indtil hed­ningernes tider er til ende. Hvornår er de til ende? Er det når Daniels 70. år-uge be­gynder? Det er muligt, for det kan passe med alt det andet, der står skrevet.

Derefter

Luk. 24.25: Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene ængstes i råd­vildhed over havets og bræn­dingens brusen. – Der vil komme nogle tegn i sol, måne og stjerner, men der står ikke, at solen vil blive for­mørket her og månen blive som blod. Fort­sæt­telsen kan du komme til at se i:

Luk. 21.25: “Tegn vil være i sol, måne og stjerner” +
Luk. 21.26: “Dåne af rædsel og gru” +
Luk. 21.28: “Når dette begynder at ske” +
Luk. 21.36: “Værdig til at flygte væk“.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.