Set efter COVID-19 vaccination

Her er videoer, som viser, hvad der kan ske i men­neskers legemer efter deres valg af COVID-19 vacci­nation.

Engelske udsendelser om COVID-19 vaccineskader

Men billederne taler for sig selv. Og der står, hvad det handler om.


Magnetisk på “vaccine” stedet

11-05-21 – Engelsk video – 4:43 – Jim Crenshaw: “De blev chippet med nanobot-tek­nologi, så mag­neter klæber til in­jek­tions­stederne. Det er sådan, de ‘mærker’ deres kvæg. De siger, at de tager patent på dig. Folk får besked på ikke at få en MRT eller CT-scanning i mindst 6-10 uger. Hvorfor? For at lade nano­botterne sprede sig i hele kroppen.”

Lyser under sort lys

29-09-2021 – Engelsk video – 1:24 – Jim Cren­shaw – Vac­ci­nerede men­nesker lyser under sort lys. Hvad er sort lys? Sort lys er ultra­violet lys. UV-A lys. – Hvordan kan det gå til? Hvad er det, de har fået sprøjtet ind i sig? Er det luci­ferase? Er det for at det kan ses med dette lys og regi­streres, at de er blevet mær­kede? Ja, det er faktisk bl.a. fra luciferase. Og det er beregnet til over­vågning. Se – Quan­tum dots og mikro­perler